Forventer vedrekord

Trysils største vedforhandler, Odd Togstad, regner med rekordsalg til vinteren.

vedsekker
Foto: NRK

Høye strømpriser og økning i tallet på gjester i Trysilfjellet, er grunnen til at Togstad forventer rekordsalg. Togstad importerer all veden sin fra Estland, og venter nå 20 trailerlass med ved til Trysil. Det tilsvarer 20.000 vedsekker.

- Jeg regner med å få solgt disse, sier Togstad. 

Dyrere ved

Togstad får veden ferdigpakket i sekker fra Estland, og kjører sekkene ut til sine kunder. Mange av dem er hytteeiere i Trysilfjellet. Til nå har han tatt 65 kroner per sekk, men kundene må nok regne med noe dyrere ved til vinteren.

- Årsaken er at når oljeprisene stiger, blir det dyrere for meg å kjøre ut veden, sier han. I følge Togstad har det også blitt vanskeligere å få tak i billig importved fra Estland, fordi mange vedforhandlere har gitt seg eller gått konkurs.

Hvor mye Togstad må betale for veden fra Estland vil han ikke si, men sier det fortsatt er mye mer lønnsomt med import enn å leie folk og utstyr til å hogge for seg.