Fortsatt terrorkontroll på grensa

Det vil fortsatt være en skjerpet grensekontroll i Hedmark på grunn av terrortrusselen, og denne vil vare ut i neste uke.

Politiet kontrollerer trafikk på Magnormoen etter terrortrusselen mot Norge

Politiet har siden 25. juli kontrollert trafikken på Magnormoen etter terrortrusselen mot Norge.

Foto: Arne Trollldalen / NRK

Politimester i Hedmark, Tormod Bakke, opplyser at grensekontrollene nå blir mindre faste poster, og mannskapene vil gjøres mer fleksible, men at man fortsatt vil merke politiet på grensen mellom Hedmark og Sverige.

– Vi vil i større grad se på informasjon, etterretning og analyse og gjøre målrettet kontroller, sier Bakke.

Han ser ikke for seg at de vil være i «normalmodus» før i neste uke.

Kostnads- og ressurskrevende

Tormod Bakke

KREVENDE: Politimester Tormod Bakke sier det har vært krevende med såpass høy beredskap i ferien.

Foto: Frode Meskau / NRK

Politimesteren sier at han har viet lite tid til å se på kostnader i forhold til den skjerpede kontrollen, men han sier at det er liten tvil om at det har vært både kostnads- og ressurskrevende for politiet.

– Det har slitt på mannskaper i en feriesituasjon, og selv om vi vil trappe ned de spesielle tiltakene, så ser det ut til å være like utfordrende å komme tilbake i normal situasjon, sier Bakke.

Han forklarer det med at det er mange som har vært mye på jobb, og de må ha kompenserende hvile, og at det derfor må gjøres en del justeringer.

– Vi kan heller ikke risikere en mindre ressurs enn det vi normalt skal ha, sier Bakke.

Lært mye, og er i beredskap

Politimesteren sier at politiet har lært mye den siste tiden.

– Vi har fått prøvd ut mye på en måte som vi ellers ikke ville ha fått gjort, evaluering vil nok vise at vi både er i stand til å fordele og koordiner på ganske kort tid, sier Bakke.

Han konstaterer at pila for trusselnivået er nedadgående, men at faren heller ikke er over enda.

– Bemanningen vil gå ned til det normale, men folk er i beredskap, og vi kan bemanne opp på kort varsel, dersom det blir behov for det, sier Bakke.