Forsvarsbygg årets støyversting

Forsvarsbygg på Rena får prisen som årets miljøversting. Norsk forening mot støy mener få har klart å skaffe seg et så dårlig rykte.

Rena Leir
Foto: Cornelius Poppe / Scanpix

 

Forsvarsbygg på Rena får prisen som årets støyversting.

Det er Norsk Forening mot Støy som deler ut prisen for første gang på årets Støyfrie Dag som er i dag onsdag.

Forsvarsbygg får prisen for sitt langvarige arbeid med å bagatellisere støyplage som problem, mener foreningen.

- Det ikke er mange som har klart å skaffe seg et så dårlig rykte som Forsvarsbygg i forbindelse med bygginga av Regionfelt Østlandet.  Det sier Kjell Dahle, som er leder i den tverrpolitiske foreningen mot støy.

Forsvarsbygg på Rena avviser påstandene om at Forsvarsbygg er en miljøversting.  Prosjektleder for plan og miljø i Forsvarsbygg, Are Vestli, er ikke enig i at Forsvarsbygg bagatelliserer støyplagene.

- Vi har brukt den beste ekspertise helt fra planleggingsstadiet.  Det gjelder både støy og utslipp.  Søknad om dette ble sendt Statens Forurensingstilsyn allerede i 2002, og tillatelse ble gitt av SFT i mars 2004, sier Vestli.  Han er derfor trygg på at disse forholdene er godt ivaretatt.