For kort slepetau

Politiet i Elverum møtte i natt på et polskregistrert kjøretøy som slepte et annet polskregistrert kjøretøy, med et slepetau på kun en meter. Begge bilene fikk pålegg om avslutte tauingen og parkere for natten.