NRK Meny
Normal

Flomofre kan snart få nye tomter

Husløse kvamværer bør kunne starte med husbygging på nye tomter på sensommeren, tror ordføreren. I dag skal han på tomtebefaring.

Flomskader i Kvam

Årets flom forårsaket store skader på boliger og eiendom flere steder på Østlandet. Kvam var et av de hardest rammede områdene.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Olav Røssum

Ordfører i Nord-Fron, Olav Røssum.

Foto: Anne M. Steine/FoTobben as

Kvam ble hardt rammet under årets vårflom. Flere av innbyggerne som nå står uten bolig, ble rammet ved forrige storflom for to år siden.

På det meste var 250 personer evakuert fra hjemmene sine i kommunen.

Befaring i dag

I dag skal planutvalget i kommunen på tomtebefaring i den hardt flomrammede bygda. Ordfører Olav Røssum forteller at planarbeidet med nye tomter vil starte nesten umiddelbart.

– Det er vanskelig å gi en nøyaktig tidsfrist, men jeg håper vi kommer i gang før ferien, i løpet av juni.

Bare to år etter den forrige flommen, har flere nå ytret ønske om å flytte vekk fra de flomutsatte områdene.

– Vanskelig å finne entreprenører

– Vi har en del vedtatte planer som omfatter områder hvor det forholdsvis fort kan settes i gang boligbygging, sier Røssum.

Bergumfeltet og Skreddarstugu, som er kommunale arealer, vil være aktuelle for utbygging. I tillegg kommer et område som er i privat eie, men som er regulert til boligformål. Ifølge Røssum skal disse områdene være trygge å bosettes seg i.

– Den største utfordringen framover kan bli at det blir vanskelig å finne entreprenører, som følge av alt annet opprydningsarbeid som pågår. Men jeg håper at byggingen skal kunne starte mot sensommeren eller høsten.

Se helikopterbilder av flommen: