Får oppreisning etter feil ulve-siktelse

Jeger Odd Arne Ås fra Stor-Elvdal har fått 25 000 kroner i oppreisning fra staten etter at han feilaktig ble siktet for ulovlig ulvejakt.

Odd Arne Ås

HENLA SAKEN: Politiet henla siktelsen mot Odd Arne Ås, da det viste seg at siktelsen gjaldt en lovlig lisensfelling av ulv. Nå har Ås fått erstatning av staten.

Foto: Helle Therese Kongsrud

Odd Arne Ås var en av de 12 jegerne som ble siktet for ulovlig ulvejakt i april. Politiet henla siktelsen mot ham, fordi de viste seg at siktelsen dreide seg om en lovlig lisensfelling av ulv.

Ås og hans advokat Jostein Løken søkte umiddelbart om oppreisning for den urett han hadde blitt utsatt for.

– For lite

Nå er Ås tilkjent 25 000 kroner i oppreisning fra staten etter den feilaktige siktelsen.

– Det er bra å få erstatning, og på den måten innrømmer de feilen som ble gjort mot meg, men jeg synes det er for lite med tanke på hvordan det har vært. Jeg føler at det bare er en symbolsk sum, sier Odd Arne Ås til NRK.

Jostein Løken

BURDE VÆRT HØYERE: Advokat Jostein Løken mener oppreisningen er for liten, med tanke på hva Ås har vært igjennom.

Foto: Mette Finborud Børresen

Også advokat Løken synes beløpet er for lite.

– Han har jobbet for staten, og har vært lisensjeger og blir utsatt for en uberettiget mistanke, pågrepet og satt i arrest. Han føler at dette kommer til å prege livet hans i lang tid framover, sier advokat Løken.

De søkte i utgangspunktet om 100 000 kroner i oppreisning, og 7890 kroner for innleid ekstrahjelp i butikken der han er daglig leder. Dette fikk han ikke innvilget.

Vanskelig tid

Ås har utført mange oppdrag for det offentlige, og er opprørt over måten han har blitt behandlet på i april. Han satt blant annet i politiarrest i flere døgn, hjemmet hans ble ransaket og telefonene hans undersøkt.

– Dette er ting som de fleste vil oppfatte som ganske alvorlig inngrep i den enkeltes integritet. Han oppfattet det som svært dramatisk. Han vil alltid huske dette, og føler bitterhet for den urett han ble utsatt for.

Ås sier at tiden etter at siktelsen ble henlagt har vært vanskelig.

Tarjei Istad

PÅTALEMYNDIGHETEN: Førstestatsadvokat Tarjei Istad har tidligere sagt til NRK at påtalemyndigheten mener Ås har rett på oppreisning.

Foto: Helle Therese Kongsrud / NRK

– Det er fremdeles slik, føler jeg, at noen mener at jeg ikke er frifunnet. Jeg synes at det er dumt at noen skal dømme meg ut ifra noe dem tror og mener sjøl. Saken henger med meg fremdeles, og vil nok gjøre det i lang tid, sier Ås.

Høyere beløp enn normalt

Ifølge Løken er beløpet på oppreisningen satt høyere enn hva som er normalt.

– Det skyldes at påtalemyndigheten er enig i at han ble utsatt for en stor urett, og skal dermed få et større oppreisningsbeløp enn det som er normalt, sier Løken.

Da det ble kjent at siktelsen mot Ås ble frafalt sa førstestatsadvokat i Økokrim, Tarjei Istad, at de gjorde det de kunne på forhånd. Da det viste seg at det var en lovlig felling ble saken henlagt.

– Vi skulle ha tenkt oss at dette var unngått, men slik det framstod i vinter, så det ut til å handle om en ulovlighet. Etter vår mening har han krav på oppreisning.