NRK Meny

Elektrifisering av jernbane

 • Ønsker større satsning på jernbane

  NHO, LO og Skogeierforbundet vil ruste opp jernbanene fra nord til sør for 2,6 milliarder kroner, skriver Nationen. Industrimiljøene håper at Nasjonal Transportplan 2018-2029, som legges frem i vår skal følge opp kravet om å få mer gods over på bane.

 • Anbefaler grønne tog på Rørosbanen

  Jernbaneverket anbefaler at Røros- og Solørbanen elektrifiseres nå. Elektrifisering av Rauma- og Nordlandsbanen er satt på vent. Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen mottok rapporten fra Jernbaneverket i ettermiddag.

 • Elektrisk jernbane?

  I dag kommer det svar på om Jernbaneverket vil jobbe for elektrifisering av dieselbanene Røros- og Solørbanen. Jernbanedirektør Elisabeth Enger overleverer sin rapport til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Politikere fra Hedmark har lenge kjempet for elektrifisering.

  Tog
  Foto: NRK

SISTE NYTT FRA HEDMARK OG OPPLAND

 • Flere politistillinger i Innlandet

  Innlandet politidistrikt har fått 41 nye stillinger for 2017. 20 av dem øremerkes etterforskning og forebygging, blant annet ved å følge opp nærpolitireformen og straffesaker bedre. 14 av stillingene skal gå til de tre geografiske driftsenhetene.

 • Vedtok Mjøssykehus

  Styret i Sykehuset Innlandet vedtok enstemmig at de vil ha et storsykehus ved Mjøsbrua. Advarslene mot å bygge en ny stor, offentlig arbeidsplass utenfor de største byene i regionen, ble ikke hørt av styret i Sykehuset Innlandet.

 • – Bare Mjøsbrua aktuelt

  Nestleder i sykehusstyret Tor Berge går inn for et storsykehus ved Mjøsbrua. Det sa han i styrebehandlingen i ettermiddag. – Utfra en regional helhetsvurdering mener jeg at det bare er lokalisering ved Mjøsbrua som er politisk og praktisk realiserbart, sa Berge. Møtet pågår fortsatt.