NRK Meny
Normal

- For drastisk for sauenæringa

- Ta ut ulven, ikke sauen. Bondelagsleder Einar Frogner mener påleggene om gjerder eller beiting blir dramatisk for sauenæringa.

Einar Frogner, Hedmark bondelag
Foto: NRK

Einar Frogner synes det føyer seg inn i et mønster, at Mattilsynet krever inngjerding og gjeting av sauer på beite.

- Det er en annen løsning på problemet også, nemlig å ta ut ulven. Og den løsningen er like nærliggende, sier Einar Frogner.

Gjerder eller gjeting

Mattilsynet krever altså at beitedyr i rovdyrutsatte områder skal holdes innenfor rovdyrsikre gjerder eller gjetes 24 timer i døgnet. Det gjelder både innenfor ulverevir, i områder med jerv og andre steder der det er store skader på husdyr.

- For drastisk

Stortingsrepresentant Karin Andersen i SV mener Mattilsynet sitt krav er for drastisk. Hun krever nå at landbruksministeren og miljøvernministeren må sette seg sammen og diskutere hvordan konflikten mellom rovdyr og sauenæring skal løses.

- Forslaget fra Mattilsynet ivaretar ikke beiteretten som står nedfelt i Soria-Moria-erklæringen.

Truer beiteretten

Einar Frogner mener pålegget fra Mattilsynet truer beiteretten og bruksretten.

- Vi har jo sett at i store deler av Hedmark, er jo beitenæringa for sau i praksis borte. Jeg er veldig redd for at det skal skje i resten av fylket også.

Frogner håper både Mattilsynet og politikerne ser at konsekvensene for sauenæringa kan bli dramatiske. Han mener vi må få en langt mer balansert forvaltning enn han mener vi har i dag.

 

SISTE NYTT FRA HEDMARK OG OPPLAND