Dokka-drapet: Forsvarerne mener mor og sønn må frifinnes for drap

GJØVIK TINGRETT (NRK): Forsvarerne til de tre tiltalte mener aktors påstand om 20 års fengsel for drapet på Nils Olav Bakken er for streng. Den 20 år gamle mannen og hans mor mener de ikke er skyldig i drap.

De tre tiltalte i Dokka-drapet

TILTALT: De tre tiltalte sitter side om side sammen med sine forsvarere i Gjøvik tingrett.

Foto: Esther Maria Bjørneboe

Forsvareren til den 36 år gamle hovedmannen hevdet i sin prosedyre at Nils Olav Bakken ble drept på grunn av utviklingen på åstedet. Han mener drapet er forsettlig og ikke overlagt, slik aktor Thorbjørn Klundseter la frem i sin prosedyre i går.

Per Espen Eid mener Bakken døde raskt da han ble påtent.

– Det er grunn til å anta at det gikk meget kort tid før han døde, sa Eid.

Han mener aktor bygget sin argumentasjon på en indisiekjede. Klundseter viste i sin prosedyre i går til at de tiltalte blant annet fylte bensin på en kanne før drapet.

Eid mener 15 års fengsel er en mer riktig straff enn aktors påstand om 20 år. Han mener 36-åringen må få 20 prosent strafferabatt fordi han tilstod drapet i avhør.

Den tiltalte 36-åringen

STRENGT: Den 36 år gamle mannen og hans forsvarer mener han bør få mer strafferabatt enn aktors påstand.

Foto: Esther Maria Bjørneboe

Vil ha 20-åringen frifunnet for drap

Forsvareren til den 20 år gamle mannen, Jakob Ringsrød, mener sin klient må frifinnes for tiltalen om drap.

– For det første har det aldri vært snakket om. Det har vært en løsning oppfatning om at Bakken skal konfronteres med det antatte overgrepet, sier forsvareren til NRK.

Ringsrød mener 20-åringen var innstilt på å banke opp Bakken, men ikke hadde til hensikt å drepe.

– Det som skjer der oppe, det er totalt uventet for ham, argumenterte forsvareren i retten.

Ringsrød mener hans klient ikke har bidratt til drap og derfor bør dømmes for kroppskrenkelse, ikke overlagt drap slik aktor argumenterte for i sin prosedyre.

Den tiltalte 20-åringen

VIL FRIFINNES: Den 20 år gamle mannen og hans forsvarer la ned påstand om frifinnelse for drapstiltalen fredag.

Foto: Esther Maria Bjørneboe

– Planen ble til der de var

Både 20-åringens forsvarer og forsvareren til den 44 år gamle kvinnen kritiserte aktor for å fokusere for mye på det de mener er uklare bevis.

– Aktor prøver å skape et bilde av at NN (navnet på den tiltalte kvinnen red.anm.) har hatt som hensikt å skape denne historien, sa 44-åringens forsvarer Arnor B. Ilstad.

Han mener hans klient ikke forstod hva som kom til å skje før de ankom åstedet.

– Planen ble til der de var. Det som skjedde på åstedet bærer preg av å være en panisk impulshandling, sa Ilstad.

Han mener den 44 år gamle kvinnen ikke er skylding i drapstiltalen og mener det er en formildende omstendighet at et familiemedlem av kvinnen skal ha blitt utsatt for et påstått overgrep.

Den tiltalte kvinnen

IKKE DRAP: Den 44 år gamle kvinnen sier seg ikke skyldig i henhold til tiltalen.

Foto: Esther Maria Bjørneboe