Normal

Dette får Oppland

Vei, kultur og barnevern er de store vinnerene i Oppland. Her har du full oversikt over hvordan statsbudsjettet slår ut i fylket.

Sigbjørn Johnsen

Finansminister Johnsen og kofferten med årets vinnere og tapere.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / Scanpix

Det blir penger til videre planlegging av E6 fra Ringebu til Otta og det betyr anleggstart i 2013. Til strekningen Øyer-Tretten er det satt av 330 millioner.

SE HELE OVERSIKTEN OVER OPPLAND

SE HELE OVERSIKTEN OVER HEDMARK

Skoler, barnevern og kultur

Også skolene i Oppland får penger. Regjeringen foreslår en økning på 3,85 millioner kroner til etablering av 40 nye studieplasser og opptrapping med nye kull for studieplasser tildelt i 2009 ved Høgskolen i Gjøvik.

Samtidig foreslår regjeringen en økning på 4,3 millioner kroner til etablering av 50 nye studieplasser og opptrapping med nye kull for studieplasser tildelt i 2009 ved Høgskolen i Lillehammer.

Også kulturminner og vern blir et satsingsområde i årets statsbudsjett. Maihaugen kommer ut som den største vinneren. Tilskuddet foreslås økt med i underkant av 2,3 millioner kroner.

Barnevernet i Oppland får 8,5 millioner kroner. Dette er øremerkede midler som i hovedsak skal gå til nye stillinger i barnevernet.

Er det noe du reagerer på i årets statsbudsjett? Er det noe DU mener vi burde følge opp? Send oss en mail med tips

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Hva synes du om årets statsbudsjett?