NRK Meny
Normal

De sørger for befolkningsøkning i distrikts-Norge

Vang mottakssenter bidrar med 90 av innbyggerne i kommunen og står for en stor del av befolkningsøkningen siste halvåret. Slik er det i flere distriktskommuner.

Vang mottakssenter

NOEN BLIR OG NOEN REISER: Vang mottakssenter i Valdres.

Foto: Privat

Sentraliseringen i Norge forsetter, men det er noen som går mot strømmen. Og noen distriktskommuner får altså drahjelp av innvandrere.

Det er nå 1651 innbyggere i Vang, og siste halvåret har det vært en befolkningsøkning på 31. Det betyr en økning på 5,5 prosent.

Leif Solemsli

Mottaksleder ved Vang mottak, Leif Solemsli.

Foto: Privat

– Det er klart at flere av disse 90 som har fått oppholdstillatelse vil flytte ut av kommunen etter hvert, men det er likevel 30–40 som har bodd her fast siste halvannet året, sier mottaksleder Leif Solemsli.

– I tillegg til flyktninger med opphold har vi også arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa og hjemvendte barnefamilier, sier Hallgrim Rogn i selskapet Innovangsjon.

– Vi jobber for at så mange som mulig ønsker å bli boende her, inkludert asylsøkere som har fått opphold.

Lokale variasjoner

Statistisk sentralbyrå presenterte i går nye befolkningstall, og de viser at sentraliseringen fortsetter. Likevel er det noen lokale variasjoner.

Hedmark fylke har en økning på 255 innbyggere, mens Oppland har en nedgang på 32. De to byene Gjøvik og Lillehammer har en nedgang på 59 og 60.

Likevel viser tallene over flere år at de tre Mjøsbyene har hatt en solid befolkningsøkning.

– Halvårstall gir ofte et misvisende inntrykk fordi lave tall kan skyldes at nabokommunen har fullført et boligprosjekt eller at det nettopp har vært en konkurs i en stor bedrift, sier forsker Lars Østby i Statistisk sentralbyrå.

Sentrumsutvikling på Lena

Østre Toten har hatt en økning på 57 innbyggere, og kommunalsjef Bjørn Bollum tror noe av forklaringa er sentrumsutvikling på Lena.

– Vi har bygget leiligheter i sentrum som godt voksne flytter inn i, da blir det ledige eneboliger til yngre familier og innflyttere.

SISTE NYTT FRA HEDMARK OG OPPLAND