Befolkningsnedgang mot 2020

Engerdal kommer dårligst ut av kommunene i Hedmark og Oppland, i SSBs nye befolkningsestimater.

Engerdal

Engerdal er en av de kommunene færrest flytter til.

Foto: Randi Steinsvik

– Færre innbyggere betyr mindre penger til å drive kommunale tjenester. Samtidig betyr det at det blir færre mennesker nor for drivkrafta i et samfunn, sier Dovre-ordfører Bengt Fasteraune til NRK.

Seks kommuner går ned

Dovre er en av seks kommuner i Oppland og Hedmark som, ifølge SSB, vil oppleve nedgang i innbyggertallet i åra fram mot 2020. I tillegg kommer Sel, Rendalen, Folldal, Grue og Engerdal.

Søk på din kommune hos Kommunal Rapport.

Den antatte nedgangen i de aktuelle kommunene ligger mellom 1 og 6 prosent. Nederst ligger Engerdal, som befinner seg på 410. plass av totalt 429 kommuner.

Godt omdømme viktig

Fasteraune på Dovre har flere tanker rundt hva som kan gjøres for å motvirke nedgang i antallet innbyggere i kommunen.

– Det er viktig å bygge et godt omdømme internt i kommunene og ha gode kommunale tjenester, som skole, et godt helsetilbud og lignende.

– Bygge på kulturen

– Videre må man tenke «gode» tettsteder med gode tilbud. De må være attraktive for både besøkende og folk som bor der, sier Dovre-ordføreren.

Men han tror ikke nødvendigvis at det innebærer alle «byfenomener».

– Vi må bygge på kulturen vår. Da er det ikke sushi det nødvendigvis er snakk om, men det som går på lokalprodusert mat og kultur.