Bjørnson fikk brev med avføring

Hets og drittslenging finnes ikke bare i kommentarfelt på Facebook. I 1908 fikk dikterhøvdingen Bjørnstjerne Bjørnson tilsendt et brev med møkk og skjellsord.

HETS: Bjørnstjerne Bjørnson fikk brev med møkk og hets sendt til seg på Aulestad. Brevet ser ut til å være sendt fra Amerika, og er datert på den amerikanske uavhengighetsdagen.

«Kys mig i reva din tosk, og hold du kjeften din blot. Ei er det got at stoppe kjeften på dig B.B, men Michelsen var god som klarede det»

Disse ordene sto i brevet som kom til Bjørnstjerne Bjørnson på Aulestad i Gausdal 19. juli 1908. Brevet inneholder både hetsende ord og avføring. Ekskrementene kan den dag i dag ses som flekker på brevet.

– Brevet er et godt eksempel på at også før internett og nett-troll gjorde sitt inntog, kunne det være ubehagelig å delta i den offentlige debatten, sier Sigrid Jostad hos Statsarkivet på Hamar.

Bjørnstjerne Bjørnson skrev vår nasjonalsang

OMSTRIDT; forfatter og samfunnsdebattant Bjørnstjerne Bjørnson fikk brev med avføring og harde ukvemsord i posten.

Foto: Scanpix/NTB / Scanpix

Elsket og hatet

Bjørnstjerne Bjørnson var en av Norges og Europas viktigste forfattere i andre halvdel av 1800-tallet. I tillegg var han også journalist, debattant, teatersjef og politisk aktivist. Ifølge Edvard Hoem, som har skrevet en firebinds biografi om Bjørnson, var han både elsket og hatet.

– Han var politisk kontroversiell, og avisene var ute etter ham tidlig og sent. I 1868–69 ble det så ille at han måtte flytte til København. Kona hans, Karoline, ble syk av hetsen, forklarer Hoem.

Edvard Hoem

BIOGRAF: Edvard Hoem forteller at Bjørnstjerne Bjørnson var omstridt i sin samtid, og at avisene var ute etter ham tidlig og sent.

Foto: Britt Kristin Ese / NRK

På det tidspunktet brevet ble sendt, hadde imidlertid det meste av hetsen mot Bjørnson roet seg.

– Etter unionsoppløsningen i 1905 var Bjørnson først og fremst en samlende nasjonalhelt, sier Hoem, som ikke tidligere har vært kjent med brevet med ekskrementene.

Ifølge Sigrid Jostad på statsarkivet, refererer trolig brevet til at Bjørnson i mai 1905 fikk telegram fra statsminister Christian Michelsen. I telegrammet sto det at kong Oscar II ikke sanksjonerte konsulatlovene som var enstemmig vedtatt i Stortinget.

Bjørnson svarte «takk for telegrammet. Nu samhold». Ifølge en historie som viste seg å være fabrikkert, skal Michelsen ha svart Bjørnson; «Nu gjelder det at holde kjeft».

Vitenskaplig arkivar, Sigrid Jostad, Statsarkivet i Hamar

ARKIV: Vitenskapelig arkivar, Sigrid Jostad, viser fram brevet Bjørnson fikk.

Foto: Arne Sørenes / NRK

Anmeldt og etterforsket

Brevet med avføring ble sterk kost, selv for en kjent samfunnsdebattant som Bjørnson. Han anmeldte derfor saken:

«Jeg ber om at saken undersøkes. Dersom en av disse feige, anonyme bakvaskere gripes på fersk gjerning, vil det ha en helbredende følge. Ærbødigst Bjørnstjerne Bjørnson», skriver 1800-tallsforfatteren i anmeldelsen.

Brev fra Bjørnstjerne Bjørnson etter "møkkabrev"

FRA BJØRNSON; brev fra Bjørnstjerne Bjørnson etter at han fikk brev med møkk og skarpe ordelag

Foto: Statsarkivet Hamar, Ivar Fjeld

Brevet med avføringen finnes som etterforskningssak fra 1908 ved Søndre Gudbrandsdalen fogderi. Det har amerikansk frimerke og er adressert til Mr. Bjørnstjerne Bjørnson, Aulestad, Gausdal, Gudbrandsdalen, Norway.

– Anmeldelsen førte til grundig etterforskning med avhør og undersøkelser av postverket både i Gausdal, Lillehammer og Oslo. Buskerud og Kristians Statsadvokatembete konkluderte med at brevet var kommet fra Amerika den 18. juli og at det derfor ikke er «anledning til videre forføyning fra det offentliges side», forklarer Jostad.

Statsadvokaten ba om at Bjørnson skulle få beskjed om at det ikke lykkes å finne brevskriveren, som forble anonym.