Topputdannet jordmor fra USA får ikke jobbe i Norge

Jordmor Emily Stange kom med familien fra USA til Lillehammer med 6 års utdanning og 12 års yrkeserfaring fra hjemlandet. Det holdt ikke for norske sykehus.

USA, jordmor, sykepleie, utdanning, helsepersonellnemnda, jobb, høgskolen i Gjøvik, jordmorforening, HiG, Lillehammer, barnevennlighet, skiføre, natur, jobb, karriere

Jordmor-utdannet i USA får ikke jobbe i Norge

Den lille familien kom til Lillehammer og Norge og det var barnevennligheten, skiføret og naturen som trakk dem hit.

Erik fikk drømmejobben som biolog, mens Emily som er amerikansk jordmor ikke var god nok for Norge. Dermed jobber hun nå som pleiemedhjelper.

– Det er ingen dårlig jobb, og jeg vet at mange vil ha den. Jeg er glad for at jeg har en jobb, men det var ikke dette jeg ville gjøre. Det er litt deprimerende, sier Stange til NRK.

Har tatt imot flere hundre babyer

Drømmen var å jobbe som jordmor. For i bagasjen har hun en bachelor i sykepleie fra det amerikansk-norske St. Olafs college. I tillegg har hun en master i jordmor-fag og 12 års praksis.

Emily har også undervist både sykepleier- og medisinstudenter.

I tillegg til den formelle utdanningen som er godkjent av NOKUT har hun undervist i sykepleie og jordmorfag. Hun er også medlem i æresforeningen Sigma Theta Tau fordi hun gikk ut med topp karakterer.

Emily Susan Stange

Livet i Norge ble ikke helt som planlagt for Emily og hennes familie.

Foto: Anne Storaunet / NRK

I seks av de sine tolv praksisår som jordmor arbeidet hun på sykehus der hun tok imot flere hundre babyer. Men, det holdt ikke for å jobbe som jordmor i Norge.

Hun skulle ønske hun hadde undersøkt enda bedre før familien tok valget om å flytte til Norge.

– Jeg snakket med jordmødre, sykepleiere, venner, og alle sa at Norge trenger jordmødre. De sa at mastergrad fra USA er egentlig mer enn hva norske jordmødre har, sier hun.

Må ta utdanningen på nytt

I løpet av de siste to årene har Emily vært i kontakt med Statens autorisasjonskontor for helsepersonell for å få jobbe som jordmor.

Hun klaget saken inn for Statens helsepersonellnemnd, og det endelige avslaget kom før sommeren. Hun må ta sykepleierutdanningen på nytt.

– Jeg tenkte ingenting, jeg bare gråt, sier hun.

I vedtaket fra nemnda legges det vekt på at den amerikanske sykepleierutdanningen har for lite teori og praksis i forhold til den norske.

Direktøren i nemnda kan ikke kommentere enkeltsaken, men sier de må ta hensyn til pasientsikkerheten, og at de behandler sakene likt.

– I denne saken er vårt vedtak helt i samsvar med vedtak vi har gjort i lignende saker. Den skiller seg ikke ut på noen måte, sier direktør for Statens helsepersonellnemnd, Øyvind Bernatek.

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå vil Norge mangle 28000 sykepleiere og minst 200 jordmorårsverk de neste 20 årene. Elisabeth Hals, jordmor ved Sykehuset på Lillehammer, sier behovet for jordmorvikarer er stort.

– Både ved ferieavvikling og ved sykemeldinger er behovet stort, sier hun til NRK.

– Underlig at hun må gjøre alt på nytt

Emily Stange fra USA lurer på om hun skal ta mer utdanning. Hun har tatt kontakt med Høgskolen i Gjøvik der de utdanner sykepleiere.

Studie – og forskningsdirektør Gunn Rognstad har sett på saken, og skjønner ikke hvorfor Emily ikke får autorisasjon i Norge.

Gunn Rognstad

Gunn Rognstad ved Høgskolen i Gjøvik.

Foto: Anne Storaunet / NRK

– Utdanningen hun har fra USA er i hvert fall på nivå, akademisk, med en bachelorutdanning i Europa. Det virker litt underlig at hun skal måtte ta alt på nytt, sier hun.

Nå har Rognstad sendt brev til Statens helsepesonell-nemd, hvor hun vil ha svar på hvordan de kan legge til rette for henne.

For Emily og familien er livet satt på vent. Hun har ikke lyst til å ta opp utdanning, som hun allerede har, på nytt.

– Hvis det ikke ordner seg, og jeg må ta hele utdanningen på nytt, så flytter vi nok tilbake til USA. Jeg har ikke lyst til å kaste bort seks års utdanning og 12 års jobberfaring, sier hun.

NRK følger saken videre.