NRK Meny
Normal

– Ofte vanskelig å finne rett fart i ulykker

Hastighet blir et viktig tema i rettssaken mot sjåføren som kjørte bilen der tre ungdommer døde i Hernes i Elverum. – Kan være vanskelig å finne eksakt fart i ulykker, sier havarikommisjonen.

Dødsulykke, Hernes i Elverum

OMKOM: Tre ungdommer omkom da bilen de satt i traff en elg på riksvei 25 i Hernes, øst for Elverum, i juli. Sjåføren overlevde og er tiltalt for uaktsomt drap.

Foto: Einar Langholen-Schulstad / NRK

I morgen, tirsdag, starter rettsaken mot den unge mannen, som står tiltalt for å ha kjørt slik at de tre unge passasjerene i bilen døde.

Etter trafikkulykka på riksvei 25 i Hernes i Elverum, der tre ungdommer omkom, er det utarbeidet tre rapporter med ulike svar på mulig fart.

  • Ingeniørfirmaet Rekon: minst 144 km/t, (brukt i tiltalen).
  • Ulykkesgruppa, Statens vegvesen: minst 160 km/t.
  • Trafikkteknisk senter, NTNU: mellom 110 km/t og 125 km/t.

Rapportene fra Rekon og vegvesenet er utarbeidet for politiet, mens NTNUs rapport er utarbeidet for forsvarer Helge Næss Rustad.

– Det er framtredende fagfolk som har laget rapportene, og at det er så stort sprik er overraskende, sier Næss Rustad.

Det er ofte mange usikre momenter i ulykkesforløpet som kan gjøre det vanskelig å finne eksakt fart, ifølge Statens havarikommisjon for transport (SHT).

Ofte komplisert

Avdelingsdirektør i Statens havarikommisjon, Rolf Mellum

SHT: – Havarikommisjonen har lang erfaring med å undersøke transportulykker og forsøke å finne svar på hvorfor ulykka skjedde, sier avdelingsdirektør, Rolf Mellum.

Foto: Anette Holth Hansen / NRK

SHT er en uavhengig undersøkelseskommisjon for transportulykker. De har ikke undersøkt Hernes-ulykka, og uttaler seg på generelt grunnlag basert på deres kunnskap.

– Å finne farten er ofte en komplisert sak, men kan være enkelt noen ganger. Det er snakk om å beregne fart ut ifra fysiske lover, og ta utgangspunktet i det som finnes av spor i veibanen, terrenget eller deformasjonen av kjøretøyet, sier avdelingsdirektør i veiavdelingen i SHT, Rolf Mellum.

Elverumsingen har mange års erfaring som sakkyndig i ulykker.

Det er enklere å få en eksakt fart hvis man har bremse- og skrensespor, men også her vil friksjonen på veibanen være et usikkert moment.

– Det blir en miks av konkrete faktiske tall, som bør være flest mulig, og tall som må settes inn etter en vurdering. En ren oppbremsing kan være grei å beregne seg fram til, men jo mer komplisert et hendelsesforløp er dess vanskeligere er det å finne en eksakt verdi, sier Mellum.

Fartsrapporter fra samme ulykke kan få ulikt resultat, fordi man ofte må velge hva slags tall man bruker i utregningen.

Tinghuset i Elverum

TINGRETTEN: Rettssaken mot 19-åringen starter i Sør-Østerdal tingrett på tirsdag. Det er satt av tre dager til saken.

Foto: Linda Vespestad / NRK

– Det ideelle er at man har mest mulig faktatall, men uten det må man velge enten ikke å regne eller å sette inn det man mener, etter et faglig skjønn, er det mest riktige.

- Alt for høy hastighet

Sjåføren overlevde ulykke og er tiltalt for uaktsomt drap. I rettssaken vil fart bli et sentralt tema.

– Tiltalen bygger i hovedsak på at føreren har hatt altfor høy hastighet, så fart blir viktig, sier aktor Sondre Kristian Halvorsen.

Også forsvarer Næss Rustad mener at farten vil være et hovedtema og har derfor innhentet sin egen rapport fra NTNU.

Farten vil også ha betydning for hva slags straff den tiltalte får, hvis han blir dømt.

– Ved straffeutmåling vil farten ha betydning. Både i forhold til graden av uaktsomhet, jo fortere man kjører jo større risiko tar man, samtidig som det er et punkt i tiltalen som går på hastighetsovertredelse, sier Halvorsen.

SISTE NYTT FRA HEDMARK OG OPPLAND