NRK Meny
Normal

Fylkeslegen: – Kan ha skadelige følger for barna

Forholdene ved barnevernavdelingen i Gjøvik barnevern- og omsorgssenter skal være så ille at de bryter med en rekke punkter i barnevernloven. Fylkeslegen mener det kan få alvorlige konsekvenser for barna. Lederen ved avdelingen innrømmer svikt.

Forholdene ved barnevernavdelingen i Gjøvik barnevern- og omsorgssenter skal være så ille at de bryter med en rekke punkter i barnevernloven.

STORE AVVIK: Det skal være avdekket mange forhold som strider mot barnevernloven ved barnevernavdelingen i Gjøvik.

Etter å ha fått tips fra en beboer ved barnevernavdelingen i Gjøvik, valgte Fylkesmannen å undersøke tilstanden på avdelingen.

Fylkeslege Hans Tomter

Fylkeslege Hans Tomter er svært kritisk til driften ved barnevernsinstitusjonen i Gjøvik.

Foto: Erlend Moe / NRK

Ved et tilsynsbesøket ble det avdekket svikt i driften på flere områder, og ledelsen ble kritisert for ikke å ha god nok oversikt over forholdene ved barneverninstitusjonen.

I varselet fra Fylkesmannen står det at avdelingen drives på en måte som kan ha skadelige følger for barna.

– Vi gjennomførte tilsyn 22. og 23. oktober og på bakgrunnen av det vi fant, har vi varslet at det kan komme et pålegg om nedleggelse. Vi mener at driften ved barnevernavdelingen har vært uforsvarlig, sier fylkeslege i Oppland, Hans Tomter.

– For dårlig oppfølging av barna

Tomter mener at kompetansen og holdningene hos de ansatte ikke er gode nok. I tillegg har ledelsen ved avdelingen gjort for lite for å styre driften i en akseptabel retning.

– Det har vært mye uro på avdelingen, barna har blitt fulgt opp for dårlig, blant annet i forhold til skolegang. Generelt har det vært mangelfulle rutiner knyttet til driften, oppsummerer Tomter.

Ledelsen ved barnevernavdelingen har til 1. desember med å rette opp bruddene på barnevernlovgivingen. Skjer ikke dette vil driften avvikles.

– Dersom de ikke kan dokumentere forsvarlig drift innen fristen førstkommende mandag, vil Fylkesmannen fatte vedtak om nedleggelse. Dette vil da skje fra 1. januar 2015.

Geir Rune Nyhus

Daglig leder ved Gjøvik barne- og omsorgssenter, Geir Rune Nyhus.

Foto: Geir Røed / NRK

– Tar rapporten veldig alvorlig

Avdelingen har vært midlertidig stengt siden mars i år og ble åpnet igjen i august. Den har også tidligere vært i søkelyset hos fylkeslegen.

Ledelsen ved institusjonen innrømmer at forholdene ikke har vært gode nok. Nå jobber de for å utbedre manglene innen fristen.

– Vi tar rapporten veldig alvorlig og har gjennom interne kontroller selv avdekket sviktende rutiner. Dette skal være et trygt hjem for barna og vi vil sende innspill til Fylkesmannen innen mandag for å forklare hvordan vi vil løse situasjonen, sier daglig leder Geir Rune Nyhus.