NRK Meny
Normal

– Jeg vil bare være en vanlig prest

Einar Gelius er lei av å høre at det har vært mye bråk om ham. Han ønsker å være en vanlig prest i Lom. Søndag innsettes han som ny sogneprest.

-Jeg vil bare være en vanlig prest

EINAR GELIUS, SOGNEPREST I LOM: - Vi skal være åpne og vi skal hele tiden prøve å tolke troen og teologien inn i menneskers hverdag.

– Jeg er sånn at jeg tar prekenen litt på sparket. Men jeg har mest lyst til å takke folk i Lom og Kirkelig fellesråd som har tatt imot meg og vil ha meg som prest, sier Einar Gelius.

  • Se video lenger nede i saken!

Og takken kan menigheten ta til seg. For det er en lettet Gelius vi møter, lettet fordi han fikk jobben uten dramatikk. Sist han virket som prest, i Gamlebyen prestegjeld i Oslo, varslet biskop Ole Chr. Kvarme oppsigelsessak mot Gelius på grunn av flere forhold, blant annet boka hans «Sex i Bibelen».

Jeg ønsker å være en helt alminnelig prest. Å prøve å være en synlig prest i lokalsamfunnet.

Einar Gelius, sogneprest i Lom


Det endte med at han fratrådte stillingen i november 2010. I januar i år var han eneste søker til stillingen som sogneprest i Ibestad menighet i Troms hvor bestefaren hans hadde vært prest, men ble vraket av Nord-Hålogaland bispedømmeråd som igjen skapte sterke reaksjoner.

Sliten av mediestorm

– Det å stå i en mediestorm dag etter dag rundt din egen person, det er klart at det er slitsomt, sier han.

– Heldigvis ga de meg tilliten her og jeg skal jeg prøve å være tilliten verdig.

– Hva slags prest vil du være?

– Jeg ønsker å være en helt alminnelig prest. Å prøve å være en synlig prest i lokalsamfunnet.

Han mener det er overdrevent at han er en kontroversiell prest.
– Jeg har vært en vanlig prest i 28 år og det har vært noen episoder, men i det lange løp og i hverdagen så er jeg en helt alminnelig prest.

Konflikt med biskoper

Sju av ti medlemmer i Hamar bispedømmeråd stemte for at Einar Gelius skulle ansettes som sogneprest i Lom, mens tre unnlot å stemme.

Redaktør Helge Simonnes i Vårt Land mener Gelius ikke burde ha blitt ansatt og skriver at «han uten unntak har hatt problemer med de biskopene han har tjenestegjort for, enten det var Finn Wagle i Nidaros, Gunnar Stålsett i Oslo eller Ole Chr. Kvarme».

– Sjefredaktøren i Vårt Land sier at «stakkars den biskop som skal ha med deg å gjøre». Hva mener du om det?

– Det må du nesten spørre biskopen om. Men jeg opplever jo at når bispedømmerådet her og biskopen har ønsket meg velkommen så er jo det en tillit til meg og jeg håper at jeg kan vise at jeg er den tilliten verdig.

Einar Gelius vil altså ikke yppe til strid. Men han er ganske tydelig når vi utfordrer han på teologiske spørsmål;

– Hvem kommer til himmelen?
– Hvis vi tror at Gud er allmektig og har skapt denne verden, så tror jeg at Gud også tar ansvar for oss den dagen vi dør.

– Er islam er like sann religion som kristendommen?
– Det er veldig sterke fellestrekk mellom islam, jødedom og kristendommen. Vi har vår felles stamfar i Abraham. I islam har de også et sterkt syn på Jesus. Så vi er som søskenbarn på et vis. Og om den ene er mere sann enn den andre; det er ikke min oppgave å dømme andre religioner. Jeg vet bare at vi er søskenbarn, at vi har veldig mye likt.

– Hva er dine meninger om sex utenfor ekteskapet?
– Det er ikke min jobb som prest å dømme hva folk gjør hjemme på soverommet sitt. Det får hver og en ordne opp i selv.

Jeg opplever jo at når bispedømmerådet her og biskopen har ønsket meg velkommen så er jo det en tillit til meg og jeg håper at jeg kan vise at jeg er den tilliten verdig.

Einar Gelius, sogneprest i Lom

– Hva er ditt forhold til Gud?
– Mitt sterkeste Gudsbilde er bildet av Jesus. Historien om Jesus er historien om Gud som er kommet til vår jord. Jeg har ikke noe vakrere og bedre bilde av Gud enn av Jesus.

– Trenger vi prester?
– Selv om kirken er på retur, den er jo det, det er jo dramatiske tall for kirken sånn sett, men i det store og det hele oppsøker folk kirken ved de store merkedagene i livet. Og der tenker jeg at presten har en utrolig viktig funksjon.

– Hva tenker du rundt helvetet?
– Mange mennesker lever jo i helvete, i nød, i elendighet, i dyp konflikt og krise, så det er klart at helvete er en realitet, sier han.

– Hva mener du om vielse av homofile?
– Når to homofile har lyst til å forplikte seg til et forhold, da tenker jeg at kirken må være med å si ja til det.

...paven?
– Katolikkene får holde på med sitt og så holder vi på med vårt.

Jomfrufødselen tar han ikke stilling til om «skjedde sånn eller sånn», men at det for ham er «klart at hele historien rundt Jesus er ekstraordinær».

– Det som skjedde den gangen var at Gudskreftene kom til syne, sier han.

«Gjestfri og nyskapende»

Visjonen for Lom vil Einar Gelius gjøre til sin: å være gjestfri og nyskapende.

– Det er jo to flotte ord som også passer veldig godt med det jeg har som visjon for kirka, sier han.

– Vi skal være åpne og vi skal hele tiden prøve å tolke troen og teologien inn i menneskers hverdag.

Einar Gelius ønsker å være en vanlig prest i lokalsamfunnet i Lom. 
Søndag innsettes han som ny sogneprest. Dermed får lomværene en av landets mest omtalte prester.