NRK Meny
Normal

– Færre lensmannskontor betyr bedre beredskap

Det kan bli slutt på at hver kommune har sitt eget lensmannskontor. I Nord-Østerdal har politiet de siste årene dekket flere kommuner fra Tynset, og resultatene er så gode at dette kan bli fremtidens politivesen i distriktene.

Politikontroll i Nord-Østerdal

Færre politifolk på lensmannskontorene har ført til flere politifolk ute, mener konstituert lensmann på Tolga, Finn Hilmarsen.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Bemanningen på mange lensmannskontor har blitt tynn de siste årene. Politiet prøver nye metoder for å opprettholde beredskap og i Nord-Østerdal er erfaringene gode etter et testprosjekt der de samlet mest mulig politifolk på Tynset.

Før brukte politiet mye ressurser på å holde lensmannskontorene åpne. Nå er de der bare en dag eller to i uka. Resten av tida er de på Tynset.

– Mer politi ute

Finn Hilmarsen, som er konstituert lensmann på Tolga mener dette har ført til at det er mye mer politi ute.

– Før var vi bare ute på jobb på dagtid. Nå dekker vi mye mer av døgnet og kjører mye mer patrulje, sier Hilmarsen.

Politimesteren i Hedmark, Tormod Bakke, er sikker på at sentraliseringen i Nord-Østerdal fører til bedre beredskap.

– Det er slutt på den tida der hver kommune kunne ha sitt eget politi. Vi er nødt til å ha et felles politi som har ansvar for flere kommuner. Jeg håper at vi kan overføre det som har vært prøvd ut i Nord-Østerdal til å bli en standard løsning for politiet, sier Bakke.

SE VIDEO:

Poltiet flyttet politifolk fra lensmannskontorer i Nord-Østerdal til Tynset. Det har ført til flere politifolk ute, mener lensmann.

Mange søkere til ledige jobber

De siste årene har det blitt lettere å rekruttere politifolk til ledige stillinger i Nord-Østerdal. Lensmannen på Tynset mener det har blitt mer attraktivt å jobbe i et større miljø.

Bjørn Tore Grutle

Bjørn Tore Grutle, lensmann på Tynset, sier det har blitt langt flere søkere til ledige politistillinger de siste årene.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

– De siste årene har vi hatt 50–60 søkere når vi lyser ut stillinger. Tidligere fikk vi nesten ikke søkere. Nå har vi mange ansatte som trives godt med vaktordningen og som ser ut til å bli hos oss. Det er vi veldig glad for, sier Bjørn Tore Grutle som er lensmann på Tynset.

Vil være mer synlige

Politimesteren vil ha slutt på debatten rundt dårlig bemannede lensmannskontor og mener det er på tide å tenke større og mer fremtidsrettet.

– Et lensmannskontor uten bemanning har ingen verdi. Når vi har som mål at vi skal være mest mulig synlige, ser vi at vi har altfor mye lokaler i forhold til vårt behov. Med denne måten å jobbe på ser vi at vi har mulighet til å komme à jour med målsettingen, sier Tormod Bakke.

Sentralt i fremtidas politibemanning er å ha færre som jobber inne på lensmannskontorene på dagtid i uka, og flere som er på plass der det skjer.

– I dag har vi systemer som gjør at vi kan finne ut av hvor ting skjer raskt, og man trenger ikke å kjenne alle personlig. Det er ingen grunn til å ha folk sittende inne på lensmannskontor rundt omkring og vente på noe som kanskje ikke skjer. Men vi må sørge for at geografien ikke fører til dårlig responstid og det er viktig at vi er til stede gjennom ukas sju dager.

SISTE NYTT FRA HEDMARK OG OPPLAND

  • Bortvist fra oktoberfest i Elverum

    To menn er bortvist fra "Oktoberfesten" i Elverum sentrum sent fredag kveld. Mennene, en i 20-åra og en i 40-åra, ble vist bort på grunn av ufin oppførsel, melder Politiet i Innlandet på Twitter.

  • Bil av veien på fv.51

    Bil har kjørt av veien på fv.51 Golsfjellet, på Opplandsiden av fylkesgrensen. Nødetater er på vei.

  • Flere politistillinger i Innlandet

    Innlandet politidistrikt har fått 41 nye stillinger for 2017. 20 av dem øremerkes etterforskning og forebygging, blant annet ved å følge opp nærpolitireformen og straffesaker bedre. 14 av stillingene skal gå til de tre geografiske driftsenhetene.