– Dette er galskap!

Avdelingssjef Ole Jonas Rolstad ved Sykehuset Innlandets avdeling på Lillehammer mener forslaget om å fjerne gastrokirurgi fra Lillehammer er ren galskap.

Ole Jonas Rolstad

REAGERER STERKT: Overlege Ole Jonas Rolstad ved Sykehuset Innlandet Lillehammer reagerer sterkt på de foreslåtte omstillingsgrepene for Sykehuset Innlandet.

Foto: Arvid Torsgard / NRK

Rolstad reagerer sterkt på forslaget om å samle alle operasjoner av tykktarmskreft i Oppland til sykehusets avdeling ved Gjøvik. Han mener det vil få store følger for andre avdelinger ved sykehuset på Lillehammer dersom gastrokirurgisk spisskompetanse blir flyttet til Gjøvik.

– Det betyr at fagmiljøet forvitrer og at vi ikke vil kunne rekruttere. Dette fagområdet vil da forsvinne. Det vil bety at vi ikke kan drive traume, vi kan ikke ha kvinneklinikk, vi kan ikke ha barneavdeling, og indremedisin forsvinner, fordi de er avhengig av å ha en oppegående kirurg, sier Rolstad.

Administrerende direktør i Sykehuset Innlandet, Morten Lang-Ree, sier han var forberedt på lokale reaksjoner, og at det må være takhøyde i organisasjonen for å si hva man mener.

Liten, men nødvendig brikke

Rolstad mener at gastrokirurgien i seg selv kanskje er en liten brikke, men at den på et sykehus er helt nødvendig for å få en helhet til å fungere:

– Ett lag kan ikke bestå av 12 målvakter og en tro på at du har et godt lag. Du må ha bredde for å kunne dekke pasienten i dag, fordi kompleksiteten er blitt så stor, sier Rolstad.

– Galskap!

Han nøler ikke med å bruke sterke ord på forslagene til omstillingsgrep som nå kommer fra sykehusledelsen:

– Galskap! Sykehuset Innlandet er en syk organisasjon, som siden 2002 har forsøkt å ta bort funksjoner fra Lillehammer, sier Rolstad.

Han viser blant annet til at hjertebehandlingen i Lillehammer vil bli dårligere med forslaget om å flytte pacemakerinnleggelse til Elverum.

– For meg virker det som at Sykehuset Innlandet synes å være styrt av en økonom, en pedagog og en kommunikasjonsrådgiver som legger premissene for det faglige. Og det er galskap! Det overgår min villeste fantasi om hva som var mulig.

– Det høres ut som om du er en smule paranoid?

– Ja, men så er jeg det, da. Men da er jeg ikke alene, sier avdelingssjef Ole Jonas Rolstad.

Tilbudet svekkes ikke

Morten Lang-Ree, direktør Sykehuset Innlandet

UENIG: Sykehusdirektør Morten Lang-Ree er uenig med avdelingssjef Ole Jonas Rolstad, og kan ikke se at tilbudet ved sykehuset på Lillehammer svekkes ved å samle operasjoner av tykktarmkreft i Oppland på sykehuset i Gjøvik.

Foto: Bjørn Opsahl

Administrerende direktør i Sykehuset Innlandet, Morten Lang-Ree, forsvarer at tjenester samles på ett sted, som for eksempel operasjoner av tykktarmkreft ved sykheuset på Gjøvik. Det vil ikke svekke tilbudet ved sykehuset på Lillehammer, mener Lang-Ree:

– Lillehammer vil fortsatt ha bred kompetanse. Det skal fortsatt være akuttortopedi, akuttkirurgi og en indremedisinsk avdeling med et bredt tilbud på Lillehammer. De justeringene som vi foretar nå, kan nok lokalt framstå som krevende og omfattende. Men totalt sett er det ikke så store grep, sier Lang-Ree.