– Håper lagmannsretten forkaster anken

De to barnevernsansatte som ble angrepet av en familiefar på jobb synes det er beklagelig at dommen ankes, det sier bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen. Mannen ble i tingretten dømt til to år og fire måneders fengsel for grov vold mot de to kvinnene.

Mette Yvonne Larsen

Mette Yvonne Larsen er bistandsadvokat for de to kvinnene som ble slått ned og sparket av en 29 år gammel familiefar på barnevernskontoret i Otta i fjor høst. De to kvinnene synes det er svært beklagelig at dommen fra Nord-Gudbrandsdalen tingrett ankes av 29-åringen.

Foto: Reidar Gregersen / NRK

Barnevernkontoret på Otta, Sel kommune

29-åringen ble i tingretten dømt til to år og fire måneders fengsel for grov vold mot to barnevernsansatte i Otta.

Foto: Reidar Gregersen/NRK

Den 18. oktober i fjor gikk familiefaren til angrep på to ansatte i barnevernet på Otta, etter å ha fått beskjed om at han og kona ville bli fratatt omsorgen for sønnen sin.

Han reagerte voldsomt og gikk til angrep på barnevernsjef Kristin Kalbakk og Karina Mandal inne på kontoret, og de ble fraktet til Lillehammer sykehus etter angrepet.

Den 31. januar ble mannen dømt til to år og fire måneders fengsel i Nord-Gudbrandsdal tingrett. Avisen GD skriver på nett at mannen nå har anket dommen.

– Anken skaper ny usikkerhet

De to kvinnene fikk store skader etter at 29-åringen slo dem ned. Barnevernsleder Kristin Kalbakk fikk kraniebrudd, blødninger i hodet og store hevelser etter angrepet.

Både hun og kollega Karina Mandal var helt sikre på de skulle bli drept under angrepet. Mandal var gravid i 22. uke da angrepet skjedde.

Begge to er sykmeldte etter angrepet, og er usikre på om de klarer å komme tilbake i jobben. Bistandsadvokat for de to kvinnene, Mette Yvonne Larsen, sier anken skaper ny usikkerhet.

– Anken gjør kanskje at muligheten for å gå tilbake i jobben blir vanskeligere, og det er en kjempebelastning. Så dette er veldig beklagelig for begge to, sier Larsen til NRK.

Men Larsen legger til at anken ikke kommer som en overraskelse på kvinnene.

Håper anken forkastes

Både Kalbakk og Mandal hadde håpet at de skulle slippe å måtte gå igjennom enda en rettssak, ifølge bistandsadvokaten.

– Men det er klart at dette er to tøffe damer, så de vil nok klare det.

Men bistandsadvokaten understreker at det ikke er sikkert at anken blir henvist til lagmannsretten, og sier at det ikke er gitt at en slik sak vil bli behandlet av to instanser.

– Så vi får håpe at lagmannsretten forkaster denne anken, sier Larsen.

Rettsak angrep på barnevernansatte

Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen sier hun og de to barnevernsansatte håper lagmannsretten avviser anken.

Foto: Reidar Gregersen/NRK

Høyere straff enn aktor ba om

Forsvarer for den 29-år gamle familiefaren sier til avisa GD at de anker både skyldspørsmålet og straffeutmålingen.

Under rettsforhandlingene i Nord-Gudbrandsdal tingrett la aktor Erik Braathen ned påstand om at mannen måtte dømmes til et år og seks måneders fengsel for grov vold mot de to barnevernsansatte.

Men dommen som 29-åringen fikk av retten ble langt strengere enn påtalemyndigheten hadde bedt om.

– Jeg registrerer at dommen er strengere enn det jeg påsto, men utover det har jeg ikke lest den og vet ikke hvilke premisser som ligger til grunn for det, sa aktor Eirik Braathen til NRK etter dommen falt.

Lars Braastad, forsvarer

29-åringens forvarer, Lars Braastad, sier til avisa GD at dommen ankes fordi det må utredes om mannen var psykotisk i gjerningsøyeblikket, og fordi straffen ble høyere enn aktor ba om.

Foto: Reidar Gregersen/NRK

Og ifølge avisen GD er det et av grunnlagene for at mannen nå anker dommen.

– Straffeutmålingen er betydelig høyere enn det aktor ba om, derfor anker vi den, forklarer forsvarer Lars Braastad til avisen.

Ber om utredning av 29-åringen

I retten innrømmet mannen at han hadde utøvet vold mot de to kvinnen på barnevernskontoret på Otta.

Men hans opplevelse av hendelsen var svært forskjellig fra det de to fornærmede beskrev i retten.

Forvareren mener dette kan være et tegn på at 29-åringen kan ha vært psykotisk i gjerningsøyeblikket.

– Vi er i tvil om hans tilregnelighet, derfor ber jeg om at politiet henter inn en legevurdering, sier Braastad til GD.