Det blir dyrere å kjøre for fort

Det nye året sparkes i gang med nesten 50 nye lovendringer. Det blir blant annet dyrere å bryte reglene på vegene.

Fartsbøter

Det blir dyrere å kjøre for fort i 2017.

Foto: Jan-Erik Wilthil / NRK

Et årskifte betyr også en rekke endringer, også av lover. Disse endringene i 2017 bør du merke deg.

Dyrere å kjøre fort

Flere av endringene er på vegene:

 • Det blir dyrere å kjøre for fort. Kjører du for eksempel 40 kilometer i timen over fartsgrensa i 90-soner og høyere, var boten 9000 kroner. Nå blir den 10.400 kroner.
 • Tidligere måtte du ut med 5200 kroner for å kjøre på rødt lys. Fra i dag må du ut med 6650 kroner.
 • Bruk av mobiltelefon i bilen blir også dyrere. Satsen går opp fra 1300 kroner til 1650 kroner.

Litt bedre tid

 • Du får også litt bedre tid på deg for å unngå bot når du har betalt parkeringsavgift. Nå må parkeringsvaktene vente fem minutter etter at tida har gått ut, før de kan skrive ut forelegg.
 • Det blir dyrere å kjøre bil. Bensin- og dieselavgiften går opp med henholdsvis 15 og 33 øre for literen.
 • Kommunene kan sjøl velge om elbiler skal slippe parkeringsavgift i sentrum. Mange kommuner har ennå ikke bestemt seg.
 • Det skal bli billigere å kjøre gjennom bommer. Bompengene skal ned 10 prosent.

Strengere krav

Det er også andre endringer du kan merke deg:

 • Personer under 30 år som mottar sosial stønød får aktivitetspilkt. Skjer ikke det, kan utbetalingene bli redusert.
 • Bedrifter som skal kunne få offentlige anbud må ha lærlinger i bedriften.
 • Helsepersonell som jobber i kommunene, må kunne vise politiattest.
 • Det blir strengere kontroll av 18-årsgrensen i solstudioer. En må regne med å vise legitimasjon fra nå av.