NRK Meny

40 narkotatte fra Lillehammer

Om lag 40 av de om lag 60 personene som har blitt siktet i en større narkosak er fra Lillehammer-området. Miljøet har også forgreininger til Oslo, Østfold og utlandet. Politiet i Gudbrandsdal for bistand fra Kripos, Utrykningspolitiet og utenlandske politimyndigheter i etterforskningen.