14 bilverksteder stengt etter slurv

Bilverkestedene mistet godkjenningen fordi de ikke hadde gjort god nok jobb med EU-kontroller og reparasjoner.

Ulovlige bilverksteder

14 ulovlige bilverksteder på Østlandet mistet godkjenningen i fjor. Statens vegvesen vil fortsette med kontroller og tilsyn.

Foto: Statens Vegvesen

– Det kan for eksempel dreie seg om at de har oversett store mangler ved kjøretøy de har hatt inne på EU-kontroll, sier fagleder i Statens vegvesen, Torbjørn Seljevoll.

Det ble gitt i alt 40 pålegg, advarsler og tilbakekallinger av godkjenning for verksteder i Region øst i fjor (fylkene Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland.)

14 verksteder mistet altså godkjenningen.

– Slurv kan gå ut over trafikksikkerheten. Avvikene kan i verste fall bety at det finnes kjøretøy på vegene som er direkte trafikkfarlig, sier Seljevoll.

Alvorlige avvik

Tilsynsseksjonen i Statens vegvesen gjorde i alt 1.300 stikkprøvekontroller av periodiske kjøretøykontroller i region øst i fjor. De fleste var flinke og gjorde jobben sin godt. Men det var altså unntak.

Ulovlig bilverksted

Ulovlig bilverksted. Foto: Statens vegvesen.

Foto: Statens vegvesen

– Dessverre oppdager vi avvik som er så alvorlige at kontrollorganet blir fratatt sin godkjenning for en kortere eller lengre periode, sier Torbjørn Seljevoll.

En ny ordning gjør at Statens vegvesen kan holde igjen kjøretøy som har vært inne til kontroll på et verksted en halv time etter at bilen er ferdig.

– Det betyr at vi raskere kan være på banen og det gir oss økt mulighet til å avdekke mangler i kontrollene, sier Seljevoll.

Finn godkjent verksted

Fra 2015 har forbrukerne hatt mulighet til å sjekke kvaliteten på verksteder på vegvesen.no og tjenesten «Finn godkjent verksted». Torbjørn Seljevoll oppfordrer folk til å bruke denne muligheten.

– Dessverre finnes det i markedet også flere ikke godkjente verksteder som opererer i ulike gråsoner. Disse mangler ofte kvalifiserte tekniske ledere, nødvendig utstyr og har heller ikke tilstrekkelige kvalitetssystemer som lovverket krever, sier Torbjørn Seljevoll.

I fjor anmelde de hele 12 slike verksteder basert på ulike tips fra publikum.

Flere ulovlige verksteder

Statens vegvesen vil fortsette med stikkprøver av bilverkstedene, også de verkstedene som ikke er godkjent. Det vil de gjøre i samarbeid med andre offentlige etater.

– Jeg har inntrykk av at antall ulovlige verksteder, spesielt i de store byene, øker. Vi vil gjennomføre flere tilsyn i året som kommer, sier fagleder Torbjørn Seljevoll.

Les også: