NRK Meny
Normal

- Utbygging ødelegger gyteplasser

Et kraftverk i Glomma ved Tolga vil få store konsekvenser for fiskelivet i elva, slår forskere fast.

Eidsfossen

Jon Muset slår fast at Eidsfossen er et kritisk punkt når det gjeldet Harrens ytevaner.

Foto: Joar Elgåen / NRK

– Dersom det brygges ut i dette området vil det være veldig ødeleggende for det jeg antar at er den største og beste yteplassen for Harr i Glomma.

Det sier fiskeforsker fra Norsk institutt for naturforsk, Jon Muset. Siden i fjor har han og hans kolleger peila, granska og kartlagt fiskens bevegelser i Glomma.

Det er Opplandskraft som ønsker å bygge ut kraftverk i Glomma. Men før de setter i gang ønsket de å undersøke potensielle konsekvenser.

– Vi har i løpet av året fått svært gode data på Harren. Vi har klart å kartlegge hva som er de viktigste områdene for fisken i de ulike delene av livet, sier Muset.

– Svært negativt for bestanden

Håv

Det siste året har forskere kartlagt Harrens liv i Glomma.

Foto: Joar Elgåen / NRK

De håver inn fisk i den elektriske båten. Fisken bedøves med elektrisitet og kan uskadd settes tilbake i elva igjen. Allerede et halvt år før forskerne skal levere sin rapport har de funnet ut at det største utbyggingsalternativet vil være svært negativt for Harr-bestanden.

– Vannføringen i den viktige Eidsfossen vil bli vesentlig mindre. Det vil bli for lite vann til at Harren fortsetter å yte her og jeg vil anta at dette er den mest tallrike og viktigste yteplassen for Harr i Glomma, sier Muset.

Lever av fisketuristene

Et slik utsagn gir vann på mølla for kraftmotstanderne. Verten på Kvennan Camping lever av fisketuristene som kommer fra inn- og utland, blant annet for å fiske Harr.

– Nå er det på tide at forskerne kommer fram til noen sannheter om hvordan kraftutbygging virker på fisket. All kraftutbygging viser at det blir forstyrrelser, sier han.

Fiskeforsking ved Tolga

Med denne båten kan forskerne bedøve fisken med elektrisitet og sette fiske ut igjen i elva uskadd.

Foto: Joar Elgåen / NRK