NRK Meny
Normal

- For lav straff for overgrep mot barn

– Domstolene har ikke fulgt opp Stortingets intensjoner om å heve straffenivået for overgrepssaker mot barn, sier bistandsadvokat Inger Marie Støen.

Inger Marie Støen

KRITISK: Domstolene følger ikke opp intensjonen om å øke straffenivået både for voldtekter av voksne og overgrep mot barn, sier advokat Inger Marie Støen.

Foto: Alexander Nordby / NRK

En 35 år gammel mann fra Nord-Gudbrandsdal er dømt til fire års fengsel for voldtekt av en kvinne i 20-åra for snart ett år siden. I fjor ble tidligere ordfører i Vågå, Rune Øygard, dømt til to år og tre måneders fengsel. Dette gjaldt ca. 50 samleier med en mindreårig jente.

– En klar ubalanse

– Jeg vil ikke uttale meg om Øygard-dommen spesielt, men vil si generelt at domstolene ikke følger opp intensjonen om å øke straffenivået både for voldtekter av voksne og overgrep mot barn, sier advokat Inger Marie Støen.

Hun er bistandsadvokat for kvinnen i 20-årene i saken fra Nord-Gudbrandsdal. Støen mener at denne dommen er rettferdig, men etterlyser at overgrepssaker mot barn kommer opp på samme nivå.

– Jeg har et bestemt inntrykk av at dette ikke er fulgt opp av domstolene, og at straffeutmålingen for denne type saker ikke har kommet opp på det nivået Stortinget ønsker, sier Støen.

– Stortinget forventer oppfølging

Stortingsrepresentant Lene Vågslid (Ap)

Stortingsrepresentant Lene Vågslid (Ap)

Foto: Stortinget

Stortingsrepresentant Lene Vågslid (Ap) i Justiskomiteen sier at dette er bekymringsfullt.

– Jeg skal ikke uttale meg bastant om hvilket mønster det er på straffeutmålingen i disse sakene, men vil si at jeg forventer at domstolene følger opp Stortingets intensjoner, sier hun.

I 2010 vedtok Stortinget en lovendring som innebærer at straffenivået som en hovedregel ikke skal være under fire år. Dette fikk tilslutning av Høyesterett i 2012.

– Viktig med tidlige avhør

Vågslid legger også til at for sen etterforskning og for sene avhør av barn kan føre til feilaktig straffenivå på grunn av bevistap.

– Vi må huske at disse sakene er "ferskvare", man må bruke barnehusene og kompetansen der, og gjennomføre avhør så fort som mulig.

Vågslid er leder i Arbeiderpartiets utvalg mot vold i nære relasjoner.