NRK Meny
Normal

- Følte meg aldri hjemme noe sted

Lene-Renathe Skjoldheim vokste opp i et hjem uten normal omsorg og trygghet. Først sju år etter at barnevernet fikk den første bekymringsmeldingen, tok det offentlige over omsorgsansvaret for Lene-Renathe. Nå krever hun erstatning for en tapt barndom.

Lene-Renathe Skjoldheim fra Brumunddal krever erstatning fra Ringsaker kommune, fordi barnevernet ikke sørget for at hun ble tatt ut av hjemmet til tross for omsorgssvikt.

Krever erstatning for tapt barndom

– Oppveksten min har vært veldig kaotisk. Jeg har ikke hatt noe sted å få fotfeste eller føle meg trygg.

Det forteller Lene-Renathe Skjoldheim fra Brumunddal. Nå tar hun et oppgjør med fortida og med barnevernet i Ringsaker kommune.

Med hjelp fra advokat Jostein Løken, går hun til sivilt søksmål og krever både erstatning og oppreisning for omsorgssvikten hun har blitt utsatt for gjennom hele oppveksten.

Hør hele radioreportasjen med Lene-Renathes historie her:

Mener de har en sterk sak

– Grunnen til søksmålet er Ringsaker kommunes passivitet og tidsbruk, før de gjorde noe som ga min klient en tryggere omsorgsbase. Vi mener vi har en sterk sak, sier advokat Jostein Løken.

Moren klarte aldri å ta seg ordentlig av barna eller skape et trygt og stabilt hjem for dem. Det var rus og vold, plassering og omplassering i institusjoner og en skolegang som forsvant.

Jostein Løken

Advokat Jostein Løken mener de har en sterk sak når de krever erstatning fra Ringsaker kommune.

Foto: Frode Meskau

Løken forteller at den vanskelige og vonde oppveksten Lene-Renathe fikk, nå gjør det umulig for henne å ta en utdannelse eller etablere seg i et vanlig arbeidsforhold.

Alene hele natta

Lene-Renathe forteller at hun har blitt utsatt for mye som barn ikke skal utsettes for, og sett mye sombarn ikke skal se.

– Det var mye festing, skriking og bråk, og egeninteresser ble prioritert foran andre. Jeg og småsøsknene mine var også mye alene. Ofte til utpå morgenkvisten.

Men hun ville ikke at andre skulle vite hvordan det var. Lojaliteten var stor.

– Jeg har brukt mye tid på å synes det er flaut. Jeg tok meg av småsøsknene mine, vekket dem, smurte matpakker og prøvde å skjule hvordan det var hjemme, sier hun.

Varslet hjemmebesøk

Ringsaker kommune fikk den første bekymringsmeldingen i februar i 2000. De samlet inn informasjon, varslet hjemmebesøk og innkalte moren til samtale. Men det skjedde ikke noe mer.

Ole Martin Sponberg og Lene-Renathe Skjoldheim

Lene-Renathe Skjoldheim forteller historien sin til reporter Ole Martin Sponberg.

Foto: Arvid Torsgard, NRK

Så flyttet familien til Oslo og barnevernet der tok over. I den perioden bodde Lene-Renathe periodevis i besøkshjem.

I 2002 bar det tilbake til Brumunddal og barnevernet der tok over igjen. Nok en gang startet barnevernet undersøkelser, men heller ikke nå skjedde det noe konkret.

Lene-Renathe fortsatte å bo hos moren.

Haglet med bekymringsmeldinger

I mai i 2003 kom nok en bekymringsmelding, denne gangen fra skolen. Grunnene til det var flere. Det førte kun til en ny undersøkelsessak, ifølge Jostein Løken.

Kort tid etter kom det nok en bekymringsmelding fra skolen. I november 2003 fikk barnevernet bekymringsmelding fra en tidligere samboer av moren og fra Barnevernsvakta. Skolen sendte ytterligere to bekymringsmeldinger de neste par åra.

Men først i 2007 ble det fattet vedtak om at andre skulle overta omsorgsansvaret for Lene-Renathe.

– Vi krever erstatning fra kommunen basert på rettspraksis og på skadeerstatningslovens regler, som sier at når det offentlige har utøvd en uaktsom handling, så kan man saksøke det offentlige og kreve erstatning, sier advokat Jostein Løken.

Noen må ta skylda

Selv mener Lene-Renathe at hun trenger å få plassert skyld. For den har hun i stor grad påtatt seg selv. På spørsmål om hvorfor hun går til søksmål svarer hun slik:

– Fordi jeg er så alene. Jeg føler at jeg ikke har så mye positivt å se tilbake på.

Lene-Renathe Skjoldheim

Lene-Renathe Skjoldheim krever erstatning fra Ringsaker kommune fordi barnevernet ikke hjalp henne i oppveksten.

Foto: Arvid Torsgard, NRK

En periode klarte hun ikke å se for seg at hun skulle leve videre de neste 20 årene.

– Da fant jeg ut at hvis jeg bare gikk gjennom det en siste gang, og kanskje fikk fordelt litt av skylden for det, så kunne jeg kanskje leve et verdig liv resten av tiden, sier Lene-Renathe Skjoldheim.

Håper kommunen betaler frivillig

Advokat Jostein Løken sier han håper de kan komme til enighet med Ringsaker

Ringsaker kommune

Barnevernet i Ringsaker kommune blir saksøkt. Kommunen vil ikke kommentere saken.

Foto: Frode Meskau / NRK

kommune om en erstatning og en oppreisning. Men han vet foreløpig ikke hvor stor erstatningen bør bli.

– Det er komplisert å beregne slike krav. Hvor stor skade er påført og hvor mye inntekt vil man tape på sikt? Rettspraksis viser at disse beløpene varierer mye, sier Løken.

Men hvis kommunen ikke er villige til å betale, ender saken i retten.

– Ja, da er vi beredt på å prøve saken for tingretten, sier Jostein Løken.

– Må få en unnskyldning

Erling Segelstad har jobbet med barnevernssaker i hele sitt liv, og han mener Ringsaker kommune må ta ansvaret.

Erling Segelstad

Barnevernspedagog Erling Segelstad mener Lene-Renathe må få en unnskyldning.

Foto: Arvid Torsgard

– Lene-Renathes historie er en historie om kontinuerlig urettferdighet. Hun har blitt påført ansvar hun aldri skulle hatt i tillegg til konflikter og omsorgssvikt. Det er åpenbart for alle, sier Segelstad.

Han mener kommunen må gi Lene-Renathe en unnskyldning og den erstatningen hun fortjener.

Vil ikke kommentere

NRK har forsøkt å få tilsvar fra ledelsen i barnevernet i Ringsaker kommune, men de vil ikke kommentere saken.

Ordfører Anita Ihle Steen sier hun ikke vil gå inn i saken.

– Den ligger hos administrasjonen og den skal behandles der, sier Ihle Steen.

Hun vil ikke si noe mer om saken før den eventuelt havner på hennes bord og det er hvis det blir en rettssak ut av det.