Vil ha sjøsamisk kultur fram

– Det er viktig at den sjøsamiske kulturen får mer fokus i framtida. Vi må løfte fram vår egen historie. Det sa ordfører i Kåfjord, Svein Leiros, i forbindelse med et seminar om sannhetskommisjonen og fornorskningspolitikken. Leiros mener de er altfor opptatt av reindriftssamenes historie når Samefolkets dag feires.

Svein Leiros, SP i Kåfjord
Foto: Klemet Anders Sara/NRK