Vil ha selvstyrt nordnorsk region

Kristin Clemet, som leder den nasjonale, liberale tenketanken Civita, tar til orde for at det opprettes én nordnorsk region med delvis selvstyre og mulighet for delvis direkte skattlegging. Clemet sier hun vil bort fra at landsdelen er avhengig av de som sitter med makta i Oslo. Clemet skal presentere dette på konferansen til Agenda Nord-Norge i dag.