NRK Meny

Vil etablere matsentraler

AUF vil etablere matsentraler i de største byene for å redusere mengden av mat som kastes, og for å hjelpe vanskeligstilte. AUF Nordland fremmet forslag utrede mulighetene for å ha matsentraler i de største byene i Norge, noe som ble vedtatt. Det betyr større press på matvarekjedene om at de må dele ut den maten som ellers ville blitt kastet, skriver NRK Nordland.