NRK Meny
Normal

Reindrifta krever tunnel til oljeterminal – vil koste 600 millioner kroner

En ny vei til en oljeterminal utenfor Kirkenes vil få så store konsekvenser for reindrifta at næringa mener det må bygges tunnel. Prislapp: 600 millioner kroner.

Norterminal

En oljeterminal for omlasting av russisk råolje planlegges ved Gamneset på Tømmernestet utenfor Kirkenes i Sør-Varanger.

Terminalen skal ta kunne ta mot mellom 150 og 300 oljetankere i året. Norterminal-anlegget vil gi Sør-Varanger mellom 60 og 110 nye arbeidsplasser.

Men konsekvensene for reindrifta vil bli dramatiske, mener Norsk institutt for naturforskning (NINA).

En konsekvensutredning NINA har gjort, konkluderer med at barmarksbeiter for 850 rein vil forsvinne.

Planområdet som inkluderer Tømmerneset er et meget viktig beiteområde både vinterstid og i barmarksperioden, så et hvert inngrep her får negative konsekvenser.

NINA rapport 1083, konsekvensutredning for reindrift

Dramatiske konsekvenser

Totalt sett mener NINA at oljeterminalen vil fordrive en hel siida – en driftsenhet som tradisjonelt sett består av en eller flere familier.

Tove-Lill Labahå Magga og Knut Magga

Leder for reinbeitedistriktet Knut Magga ønsker tunnel foran vei til oljeterminalen for å skåne reindrifta.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Reinbeitedistrikt 4/5B/5C, som ledes av Knut Magga, mener terminalplanene er i strid med reindriftsloven.

I sin høringsuttalelse foreslår distriktet at det bygges en tunnel for å spare beitene:

«Bygging av vei til Tømmerneset og til Gerešnjárga (Gamneset) vil medføre driftsutfordringer både i anleggstiden og når oljeterminalen er i drift.

Dette må det tas hensyn til dersom det blir gitt tillatelse til utbygging. Vi setter som et absolutt krav at veien er stengt for allmenn trafikk, med bomstasjon og adgangsbrikker for å ha kontroll med hvem som er på området. Veien må kunne stenges for reinflytting i korte perioder.»

– Svært høy kostnad

Rådmannen i Sør-Varanger, Nina Bordi Øvergaard, mener en tunnel blir svært dyr.

«Kostnadene er beregnet til vel 600 millioner kroner, en svært høy kostnad», bemerker hun i sine kommentarer.

Saken kommer opp i kommunestyret i Sør-Varanger onsdag 17. juni.

LES OGSÅ: Oljeterminal kan koste 4 milliarder

LES OGSÅ: Miljøkrav kan stoppe milliardinvestering