NRK Meny
Normal

Regelendring for fisketillatelser vil ramme kystsamfunn hardt

Norges Kystfiskarlag frykter regelendringen for fiskeritillatelser på sikt vil ramme bosettingen i små kystsamfunn.

Arne Pedersen

Lederen i Norges Kystfiskarlag Arne Pedersen mener regelendringen er en snikinnføring av kvotesalg som på sikt vil ramme kysten.

Foto: Trine Vidunsdatter / NRK

Onsdag kom Nærings- og Fiskeridepartementet med en regelendring som innebærer at søknad om fisketillatelse skal bli enklere.

Men lederen i Norges Kystfiskarlag støtter ikke departementets avgjørelse. Arne Pedersen mener dette er en snikinnføring av kvotesalg som på sikt vil ramme kysten.

Vitale og viktige for stedet

– Kvotehandelen har jo til hensikt å konsentrere norske fisketillatelser på færrest mulige fartøy. Og det betyr jo da at har du få båter så trenger du få fiskeforedlingsbedrifter. Og det går jo da i neste omgang ut over selve bosettingen i Nord-Norge, mener Arne Pedersen

Pedersen trekker frem at vi har mange små kystsamfunn med relativt små fiskebruk og fiskemottak som ikke tar imot så veldig store kvantum, men som er vitale, og viktige for stedet.

– Når den produksjonen blir borte som en konsekvens av at de ikke har båter med kvoter igjen på stedet, så går det jo direkte utover bosettingen på litt lengre sikt.

Full kontroll

Mens Norges Kystfiskarlag mener at man med Fiskeridirektorates tillatelse driver med kvotehandel, er fiskeriminister Elisabeth Aspaker tydelig på at myndighetene har full kontroll.

Elisabeth Aspaker

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker mener myndighetene fortsatt sitter med full kontroll, og kan sikre seg overføringer av kvoter skjer på en korrekt måte.

Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix

–Vi har ryddet vekk et unødvendig byråkrati, mener Aspaker.

– Hvordan skal dere kontrollere at det ikke er i strid med deltakerloven?

– Selv om vi nå har forenklet søknadsprosessene, så er det myndighetene til enhver tid som skal ta stilling til om at de formelle tingene er i orden for at man skal kunne overføre en kvote fra en båt til en annen båt.

Derfor mener Aspaker at myndighetene fortsatt sitter med full kontroll, og kan sikre seg overføringer av kvoter skjer på en korrekt måte.