Nå skal pasienter slippe å bytte ambulanse på vei til sykehus

Flere steder i landet må pasienter på vei til sykehus bytte ambulanse på veien. Det har møtt sterk kritikk fra flere som har opplevd det. Nå vil helseminister Bent Høie teste ut å bytte ambulansemannskap i stedet for pasienter.

Ambulanse havarerte under utrykning

Flere steder i landet må pasienter på vei til sykehus bytte ambulanse på veien. Helseministeren vil teste ut å bytte ambulansemannskap i stedet.

Foto: Baard Larsen / Grimstad Adressetidende

– Det er en belastning for pasienter som må ut av en ambulanse og inn i en ny, spesielt vinterstid, sier helseministeren.

I juni 2018 ga helseministeren ordre til Helse Nord om å finne en annen løsning, enn ambulansebytte for pasienter.

Snart ett år senere har helseforetaket fortsatt ikke endret praksis. Dermed tok Høie turen til Alta tirsdag for å gi ordren til helseforetaket for andre gang.

Han viser til at det er store utfordringer knyttet til vær, og at det pågår mest systematisk skifte av ambulanse på strekningen Alta-Hammerfest.

Bent Høie i juni 2018

Helseminister Bent Høie (H) håper at de gjennom det nye pilotprosjektet skal finne nye løsninger som vil komme pasientene til gode i framtiden.

Foto: EIRIK GJESDAL / NRK

Jubler ikke over prosjektet

Før prosjektet imidlertid har begynt, ser dagens ambulansearbeidere flere utfordringer med prosjektet.

Ambulansearbeider Geir Jøran Sara i Alta, mener det å bytte ambulansemannskap totalt sett vil være verre for pasientene, enn at det er pasientene selv som må bytte bil.

– Vi tror byttene vil ta lengre tid, og vi som ambulansepersonell vil få en mer usikker hverdag i forhold til eieransvar til eget utstyr. Det vil også bli merarbeid, ettersom man skal kontrollere utstyr ved ambulansebyttene.

Han sier ambulansearbeidere han har snakket med, ikke opplever at pasientene er negative til å bytte ambulanse slik det gjøres i dag.

Likevel er han villig til å prøve ut helseministerens pilotprosjekt.

Ambulansearbeider Geir Jøran Sara

Ambulansearbeider Geir Jøran Sara har kjørt en rekke turer til Skaidi med ambulansen. De har inntrykk av at folk synes det er greit å bytte ambulanse på den to timer lange turen til Hammerfest.

Foto: Kristina Kalinina / NRK

– På høy tid med ny løsning

Tidligere ambulansearbeider Svein Berg, som i dag er lokalpolitiker i Alta Frp, har derimot troen på helseministerens pilotprosjekt.

Han har selv opplevd å bytte ambulanse midt på vinteren.

– Det var nedverdigende og ekkelt å bytte bil i minus 25 grader mens jeg hadde sterke brystsmerter. Det var noe som jeg som pasient ikke mener er noen god opplevelse.

Han mener det er pasientene som lider under dagens ambulanseløsning, og at det er bra at helseministeren setter foten ned og vil prøve noe nytt.

– Tenk på den som ligger på båra som må skifte ambulanse med knekt fot eller lårhals. Det er på høy tid at vi får på plass en løsning som gjør at de slipper dette.

Svein Berg gleder seg over vedtaket fra helseminister Bent Høie

Lokalpolitiker i Alta, Svein Berg (Frp), har selv opplevd fysisk og psykisk hvordan det er å bli flyttet fra en ambulanse til en annen på Skaidi.

Foto: Kristina Kalinina / NRK

Mener pasientene vil tape

Klinikksjef for prehospitale tjenester ved Finnmarkssykehuset, Jørgen Nilsen, mener det kommende pilotprosjektet i ambulansetjenesten ikke lar seg løse uten at det går utover pasientene.

Han trekker fram at ambulansepersonellet har en del personlig utstyr, medikamenter og medisinsk teknisk utstyr liggende i ambulansen.

– Vi forstår at folk synes det er ubehagelig, men vi ser på den totale beredskapen. Derfor er ordningen slik den er i dag, sier Nilsen.

Omlastingen blir ikke gjort på alle typer syketransporter. Det er klare prosedyrer for hvilke pasienter som kan bytte ambulanse.

– Det er pasienter hvor det er klarert at det er medisinsk forsvarlig å gjøre pasientoverføring mellom to biler, sier Nilsen.

Men helseministeren er klar på at selv om både helseforetak og ambulansearbeiderne er skeptisk til hans prosjekt, så skal det gjennomføres.

– Utfordringer er til for å løses, svarer Høie

Jørgen Nilsen

Klinikksjef for prehospitale tjenester i Finnmark, Jørgen Nilsen, mener at det ikke er praktisk å bytte sjåfør på ambulansene.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK