NRK Meny

Møte rundt samiske læremidler

Læremiddelprodusenter skal møtes i Kautokeino i slutten av oktober for å diskutere samisk læremiddelutvikling: – Vår visjon er at samiske elever i grunnopplæringen skal ha tilgang til gode samiske læremidler i alle fag og på alle trinn etter gjeldende læreplaner, sier sametingsråd Silje Karine Muotka.