Kraftselskap får hjelp av student

En lokal kjemistudent skal hjelpe Varanger Kraft å produsere hydrogen. Hydrogenproduksjon med vindkraft som energikilde har vakt stor interesse ute i Europa, og prosjektet støttes økonomisk av EU. Hydrogenproduksjon er et nytt felt for kraftselskapet og derfor skal kjemistudenten dele sin kunnskap om produksjon og bruksområder.