Kongeørn gjør mest skade på rein

Antall rein tatt av rovdyr er allerede høyere enn i hele 2016. Kongeørnen får mye av skylden. 779 rein er registrert tatt så langt i år, skriver Nationen. Miljødirektoratet bekrefter at man i år ser en økning i rovdyrtap sammenlignet med fjoråret.