Halvparten av norske barnehager klarer ikke å ansette nok pedagoger

Barnehager i hele Norge sliter med å få tak i kvalifiserte barnehagelærere.

Barn som leker med en voksen

Bård Gormson Sørhus jobber som fagarbeider i Sentrum barnehage. Han vurderer ikke å ta videreutdanning for å bli barnehagelærer, som er svært etterspurt i dag.

Foto: Marcus Vikse Johnsen / NRK

– Jeg synes det er gøy at de er her og passer på oss i barnehagen, sier Thorbjørn Høy Knudsen om de voksne som jobber i Sentrum barnehage i Alta.

Han tenker nok ikke så mye på om de som er ansatt i barnehagen har en høyere utdanning, men det gjør de som styrer barnehagen.

I august 2018 ble pedagognormen i barnehagen skjerpet. Det vil si at det skal være minst én pedagogisk leder per syvende barn under tre år, og minst én pedagogisk leder per fjortende barn over tre år.

Det kravet klarer kun litt over halvparten av barnehagene i Norge å etterfølge.

Torbjørn, barn i Sentrum barnehage Alta

Thorbjørn Høy Knudsen mener det er viktig at de voksne er snille og hjelper barna når de trenger det.

Foto: Marcus Vikse Johnsen / NRK

Klarer ikke å lokke pedagogene nordover

Ifølge Utdanningsdirektoratet sin statistikk oppfyller cirka 53 prosent av barnehagene i Norge, dette kravet.

Anette Berger, leder i Utdanningsforbundet Alta, forteller at det i dag er svært vanskelig å rekruttere kvalifiserte personer til barnehagene.

– Vi ser at barnehagene er nødt til å tilsette ukvalifiserte, og det er mange barnehager i Finnmark som må gjøre det, sier Berger.

Anette Berger - Utdanningsforbundet Alta

Anette Berger mener det er problematisk at barnehagene i Finnmark har nok ansatte med nødvendig faglig kompetanse.

Foto: Marcus Vikse Johnsen / NRK

Trenger mer kompetanse

Styrer i Sentrum barnehage, Anita Arild Thomassen, mener det er positivt at Stortinget har vedtatt at barnehagene skal tilsette flere barnehagelærere.

Problemet er ifølge henne at det er for få som tar denne utdanningen.

Det medfører til at barnehagene må gå noen omveier for å tilfredsstille kravene som ble innført i 2018.

– Vi er nødt til å konstituere assistenter og fagarbeidere til å bli barnehagelærere. Du kan tenke deg hvis du kommer til en konstituert lege som egentlig er sykepleier.

Thomassen er likevel klar på at det arbeidet som assistenter og fagarbeidere gjør, er viktig og bra, men det er et stort behov for personer med høyere utdanning.

– De har mer kompetanse og større forståelse for faget, og de vil kunne gjøre en bedre jobb på bakgrunn av det, sier styreren i Sentrum barnehage.

Anita Arild Thomassen - Styrer, Sentrum Barnehage Alta

Thorbjørn Høy Knudsen mener det er viktig at de voksne er snille og hjelper barna når de trenger det.

Foto: Marcus Vikse Johnsen / NRK

Økonomisk gulrot

Utdanningsforbundet mener at man må sørge for at rammene må være så gode at folk ønsker å utdanne seg til barnehagelærere.

– Vi må tenke på lønn, slik at de som tar videreutdanning, skal tjene på det. Vi må også se på andre alternativer, sier Anette Berger.

Bård Gormson Sørhus - Fagarbeider, Sentrum barnehage Alta

Bård Gormson Sørhus ønsker foreløpig ikke å ta videreutdanning som barnehagelærer.

Foto: Marcus Vikse Johnsen / NRK

Frister ikke å ta videreutdanning

Bård Gormson Sørhus er fagarbeider i Sentrum barnehage i Alta. Han er dermed blant dem som ikke har godkjent barnehagelærerutdanning.

Gormson Sørhus forteller at han ikke har tenkt så mye på fremtiden, og han er foreløpig ikke er så fristet til å videreutdanne seg.

– Det er flere grunner til at jeg er usikker. Jeg ser på arbeidsmengden og ansvarsområdet som en pedagog har, og jeg vet ikke helt om jeg ønsker det.

Jente får hjelp av voksen på akebrett

Mathea Larsen får god hjelp av en voksen før hun skal ned akebakken.

Foto: Marcus Vikse Johnsen / NRK