NRK Meny

Har ikke råd

Mangelen på elevboliger er et stadig problem for Finnmark. I Kirkenes har det tidligere vært elever som ikke har kunnet begynne skolegangen på grunn av manglende boplass. De har også hatt elever sovende i en gymsal i starten av skoleåret, det sier miljøarbeider ved hybelhuset i Kirkenes, Elsa Danielsen. Leder av hovedutvalget for kompetanse, Johnny Ingebrigtsen, mener de ikke har råd til å opprette flere elevboliger.