Normal

Ekspert: – Hundekjøring er ikke miljøvennlig

Finnmarksløpet er ikke miljøvennelig, og dersom man samarbeider med dem, så har man også akseptert det, sier førstelektor Rune Waaler

Hundekjøring er ikke miljøvennlig

Hundekjøring er ikke miljøvennlig. Det mener Rune Waaler, 1. lektor ved Norges arktiske universitet.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

– Hundekjøring ikke er spesielt økologisk eller bærekraftig i seg selv, slik man beskylder laksenæringen for ikke å være, sier han.

Finnmarksløpet er nylig avsluttet, og i dag ble det kjent at sjekkpunkt Ellentjern, med Arne Liaklev blant driverne, vurderer å avslutte samarbeidet med løpet. Dette på grunn av Finnmarksløpets sponsoravtale med oppdrettsnæringen.

Waaler underviser frilufsstudenter ved Norges arktiske universitet, og har Finnmarksløpet blant sine forskningsinteresser.

Han mener Liaklev allerede har akseptert at Finnmarksløpet ikke er miljøvennlig.

– Langdistanse hundekjøring er ikke spesielt miljøvennlig. Når man aksepterer hundekjøring og Finnmarksløpet, så aksepterer man også at dette ikke er et miljøarrangement, men et idrettsarrangement. Slik er Finnmarksløpet et speilbilde av samfunnet, sier Waaler.

Laks er også hundemat

Waaler peker på flere forhold som gjør at Finnmarksløpet, og hundekjøring som sport, ikke er miljøvennlig. Blant annet at hundene spiser mye av den maten Liaklev har et anstrengt forhold til, nemlig oppdrettslaks.

– Får man tak i billig laks til hundene, så er det «vær så god», mener Waaler.

– Når det gjelder fôring, så er det dessverre slik at de fleste store hundekenneler spiser like mye kjøtt som i en middels afrikansk landsby. Det er ikke spesielt hyggelig å tenke på.

Petter Karlsson - Karlebotn

– Hundekjøring er et idrettsarrangement, ikke et miljøarrangement, presiserer førstelektor Rune Waaler.

Foto: Rolf Jakobsen

Han fortsetter:

– Når det gjelder forholdet til fossilt brensel, så har man en egen hundebil som kjører mange tusen kilometer i året, og når løypene preppes til Finnmarksløpet så kjøres det med skuter og slodd i mange tusen kilometer for å lage fine spor, sier han.

– Konstruktivt innspill likevel

Waaler mener at Liaklevs utspill likevel er konstruktivt og håper Ellentjern kan bidra til å dra Finnmarksløpet i en mer miljøvennlig retning.

Liaklev, som ved siden av å drive Ellentjern også er politiker i Miljøpartiet de Grønne. legger ikke skjul på at han er fullt klar over at Finnmarksløpet ikke er miljøvennlig:

– Den veien Finnmarksløpet har utviklet seg de siste 10 årene har kanskje vært i feil retning miljømessig, sier han.

Vil bidra med kompetanse

– Ved å ha et sjekkpunkt på Ellentjern i Øvre Pasvik ville vi bidra med vår kompetanse. Jeg tror det å bare stå på sidelinjen og sitte langt inn i skauen og kritisere, fører til at man i hvert fall ikke blir hørt, sier Liaklev, som selv har kjørt Finnmarksløpet.

Ellentjern

Villmarkssjekkpunktet Ellentjern i Pasvik.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Finnmarksløpet selv påpeker at de er avhengige av å tråkke en løype for å kunne lage et løp, og at de gjøre det de kan for å begrense inngrep i naturen så vel som utslipp:

– De siste årene har vi gått over til å bruke utstyr som er enda bedre til å preppe løyper med, for å prøve å unngå å kjøre for mye med snøskuter. I enkelte områder kan man også kjøre med beltevogn én gang i stedte for mange turer med skutere, sier Trond A. Andersen ved Finnmarksløpet.