– Manntallsutmelding nytteløst

Sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR) har ingen tro på at det har noe politisk hensikt å melde seg ut av Sametingets valgmanntall, slik Jánoš Trosten (Árja) nylig gjorde. Dette melder den samiskspråklige avisa Ávvirs nettutgave. – Myndighetene kommer ikke til å endre på lover og regler hva angår samer, bare fordi enkeltpolitikere melder seg ut, sier Muotka. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ennå ikke kommet med noe avklaring overfor NRK om hvorvidt Trosten har møterett på tinget som vararepresentant, etter sin utmeldelse.