– Ikke fare for liv og helse uten sykehus, sier leger

I Finnmark pågår det en betent konflikt om akuttsykehus mellom byene Alta og Hammerfest. Flere leger argumenterer nå med at lange avstander ikke er så farlig.

Kommuneoverlege Kenneth Johansen i Alta

Kommuneoverlege Kenneth Johansen i Alta sitter inne på legevakten i byen hvor akutte pasienter blir tatt imot. Han er ikke enig i alt Olav Gunnar Ballo har sagt, men er enig i at liv og helse ikke står på spill i kampen om sykehus. – Det er trygt i Alta, sier han.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

– Altas politikere fremstiller for befolkningen som om det er utrygt, og da tror befolkningen på det. Det er veldig uheldig.

Det sier Olav Gunnar Ballo. Han er kommuneoverlege i Loppa, tidligere stortingsrepresentant for SV og en svært upopulær mann i Alta, hvor han selv bor.

Han har nemlig i flere oppgjør – nå sist i Hammerfest – talt mot Altas krav om akuttsykehus.

Det finnes ikke synd på Altas befolkning

Olav Gunnar Ballo i Hammerfest 27. november

Uttalelser om at ingen har dødd på grunn av lang reisevei til sykehus – i tillegg til flere andre uttalelser – har provosert befolkningen i Alta kraftig.

Olav Gunnar Ballo

Kommuneoverlege Olav Gunnar Ballo i Loppa kommune. Loppa er nabokommune til Alta, hvor kommunesenteret Øksfjord er i underkant av to timer fra Alta. Han mener Hammerfest sykehus må bestå.

Foto: Mathis Eira / NRK

– Det er ikke Altas befolkning som løper en risiko. Det er i all hovedsak kystkommunene i Finnmark. Det er ingen grunn til å fremstille det som et utrygt tilbud. Det vil bli betydelig utvidet med Alta nærsykehus, et glitrende tilbud som skal etableres, sier Ballo til NRK.

Og at det er trygt, blir bekreftet av Altas øverste ansvarlige lege.

– Det er ingen fare for liv og helse. Vi har et godt akuttilbud og vi har et godt samarbeid. Men det er langt til sykehus, det er det, sier kommuneoverlege Kenneth Johansen i Alta.

Vil ha utredning

I likhet med Ballo, kjenner han ikke til at noen har dødd på grunn av lang reisevei til sykehus. Han mener også Alta Nærsykehus vil bli et godt tilbud til befolkningen. Men kommuneoverlegen i Alta mener det er hensiktsmessig med en utredning om hvor sykehuset skal ligge, spesielt når man skal bygge helt nytt. Det kan bety mer helse for mindre penger.

– Vi har fått gjort en utredning fra Oslo Economics med mange gode grunner til å gjøre en videre utredning, sier Johansen.

Det er argumenter som økonomi, kortere reisetid for en større del av befolkningen og potensielt bedre rekruttering.

– Pasientenes opplevelse av helsetjenesten er også viktig. Det er en belastning med lang reisevei, sier Johansen.

Heller ikke han mener det er synd på Altas befolkning.

– Men det kan finnes bedre løsninger enn det som er i dag.

Paul Olav Røsbø

Paul Olav Røsbø er leder i Finnmark legeforening og fastlege i Loppa. Han har tidligere – i likhet med Olav Gunnar Ballo – jobbet som fastlege i Alta. Han mener Alta nærsykehus vil gi et veldig godt tilbud til Altas befolkning, og mener Hammerfest sykehus må bestå som lokalsykehus i Vest-Finnmark.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Avvises av legeforeningen

En utredning får ingen støtte fra Finnmark legeforening.

– Jeg tror ikke det kommer til å komme noen nye svar med en ny utredning. Det har vært godt belyst flere ganger, sier leder Paul Olav Røsbø i Finnmark legeforening.

Heller ikke foreningslederen mener det er utrygt å bo i Alta.

– Hvis det er fare for liv og helse i Alta, er det fare for liv og helse i resten av Finnmark også, sier Røsbø.

Ingen av legene tar til orde for et tredje akuttsykehus.