17 avvik hos FlyViking.

En inspeksjon fra Luftfartstilsynet avdekket 17 avvik hos FlyViking. Avvikene handler om manglende dokumentasjon og mangler i håndbøker, men ingen av avvikene var så alvorlige at det får umiddelbare konsekvenser for driften av selskapet. Selskapsledelsen sier til Nordlys at de jobber systematisk med å få på plass nødvendig dokumentasjon.