Dei to bilane krasja i minst 125 og 67 kilometer i timen den fatale morgonen 28. mars 2013.

Slik meiner sakkunnige at dødsulukka skjedde

Dei to bilane støytte saman i minst 125 og 67 km/t under kollisjonen ved Bryggja skjærtorsdag i fjor. Kollisjonen skjedde i den omkomne sitt køyrefelt.