Småkommunene overser rusproblemer

Bildrapssaken i Kongsvinger er et resultat av manglende oppfølging av unge rusmisbrukere, mener generalsekretær i Landsforbundet mot Stoffmisbruk, Kari Sundby.

Heroinmisbruker

Narkotikamisbruk er på oppsving i norske småkommuner. I fjor var tallet på narkotikaforbrytelser det høyeste noensinne her i landet.

Foto: NRK

Sundby er kritisk til rusomsorgen i norske småkommuner, og mener at manglende hjelp og oppfølging bidro til bildrapstragedien som rystet Norge 2. oktober i fjor.

Trebarnsmoren Lise-May Varild ble kastet av bilpanseret og drept da hun forsøkte å stanse en biltyv.

24-åringen som kjørte bilen har i mange år tilhørt det stadig voksende rusmiljøet i Kongsvinger. 1. april ble han dømt til 13 års fengsel for forsettlig drap i Eidsivating lagmannsrett.

– Dette er en ufattelig tragedie for de berørte. Dette er en familie som har prøvd å få hjelp i mange år og ikke fått det. Han har falt mellom alle stoler, sier Kari Sundby, lederen i Landsforbundet mot Stoffmisbruk (LMS).

Har fått kraftig kritikk

Kongsvinger kommune har i ettertid fått kraftig kritikk for sin håndtering av rusomsorgen.

Blant annet må narkomane selv møte opp hos rusenheten i kommunen, som ligger et stykke utenfor Kongsvinger by, for å få den hjelpen de har krav på.

Kommunen har ingen utekontakter som kan fange opp rusmisbrukere, og de har heller ikke oversikt over rekrutteringen i den lille byen.

– Det er helt sikkert langt flere rusmisbrukere enn det som er tallfestet. Det tenker jeg er riktig, sier Paal Gorseth, Enhetsleder innen for rus og psykiatri i kommunen.

Vanskelig å finne rusmisbrukerne

Han sier at kommunen gjør så godt den kan med begrensede ressurser:

Kari Sundby

Kari Sundby fra Landsforbundet mot Stoffmisbruk mener at politikerne må øremerke flere midler til rusomsorgen.

Foto: NRK

– Noen rusmisbrukere følges opp hver dag. Noen trenger kanskje bare noen timer i løpet av uken. Og så er det noen som følges opp både dag og kveld, sier Gorseth.

– Hvordan fanger dere opp de som ikke klarer å møte opp i kommunen?

– Det er en utfordring. Vi skulle gjerne hatt folk som jobber direkte ut mot brukerne, men vi har jo hatt erfaring tidligere med feltarbeidere som har hatt vanskelig med å finne rusmisbrukerne fordi miljøet er så lukket, sier Gorseth.

Informerer ikke om rettigheter

Tall fra Riksrevisjonen viser at mellom 70 og 80 prosent av de narkomane i Norge står uten en individuell plan. Ifølge norsk lov har alle rusmisbrukere krav på en slik plan, som også skal inneholde konkrete hjelpetiltak.

Det er kommunene som har ansvar for å forebygge og følge opp rusproblemer, men ifølge Kari Sundby bryter mange småkommuner kommunene loven hver dag.

– Vi ser tendenser til at velferdsetatene, Nav og ruskonsulentene i kommunene ikke informerer om hvilke rettighet rusmisbrukerne har. Derfor får mange ikke den hjelpen de har krav på, sier Sundby til Brennpunkt.

Hun mener at tendensen er gjennomgående i norske småkommuner.

– Bryter de loven?

– Konsekvensen av dette er at uten at det blir mye ståhei, bryter kommunene lovverket, sier Kari Sundby.

Politiet alene om problemet

I fjor var tallet på narkotikaforbrytelser det høyeste noensinne her i landet. Mens storbyene har bygget opp et omfattende tilbud, er mange småkommuner dårlig rustet, og det til tross for at rusmiljøet i mange småbyer er økende.

Politiet i Kongsvinger har avdekket en ny narkotikasak nesten hver dag siden nyttår.

– I forhold til innbyggertallet så tror jeg mange i kommunen ville blitt overrasket over hvor mye det er, sier politibetjent Nicklas Holt ved Kongsvinger Politistasjon til NRK Brennpunkt.

Skremmende utvikling

De har jevnlige razziaer og kommer ofte over rusmisbrukere som har havnet på kjøret i svært ung alder.

– Den rekrutteringa vi ser er skremmende – vi oppdager stadig yngre brukere, sier Holt.

Han mener at det største problemet er politikernes manglende vilje til å anerkjenne at de har et stort narkotikaproblem.

Ifølge Kari Sundby fra Landsforbundet mot Stoffmisbruk, må det flere øremerkede midler til for å sikre at rusmisbrukerne får et forsvarlig tilbud.

– Kommunene prioriterer ikke rusomsorgen, og nå får vi se konsekvensen av det, sier Sundby til NRK Brennpunkt.