Pataxoene mot Aracruz

Pataxoene opplevde en systematisk tvangsflytting utført av myndighetene i Bahia i 1861, og ble plassert i et reservat.

Representant for Pataxo-indianerne i Brasil
Foto: Erling Borgen / NRK

Senere brøt de ut av reservatet og bosatte seg i den atlantiske regnskogen, bl.a. i Monte Pascoal-området i Barra Velha. Der levde de i relativt fred og isolasjon fram til 1961, da myndighetene opprettet Monte Pascoal Nasjonalpark og jaget indianerne ut av området. Her er noen milepæler i Pataxoenes kamp for sine tradisjonelle landområder:

19. august 1999: Pataxoene samles ved nasjonalparken og erklærer at Monte Pascoal-området tilhører Pataxoene. I erklæringen krever de at eukalyptusplantasjene på deres tradisjonelle landområder må fjernes, og at landområdene deres må identifiseres og gis tilbake til dem.

Se også Brazil: say what they say, Monte Pascoal belongs to the Pataxó .

1999: FUNAI starter prosessen med å identifiserer Pataxoenes landområder.

Se også Inauguration of Veracel - Protest of Pataxó

Oktober 2004: Pataxoene som krever landområder tilbake fra Veracel Celulose, datterselskapet til Aracruz Celulose og svenske Stora Enso. De blokkerer highway BR-101 i protest mot cellulose-selskapene. Blokkaden varte i 19 timer og stoppet et 50-talls lastebiler med eukalyptus-tømmer på vei fra Veracel Celulose til Aracruz Celuloses fabrikk i Espirito Santo.

Se også Pulp company sends police to Indigenous lands in Brazil .

September 2005: 40 Pataxo familier okkuperer et 4 hektar stort område som Veracel Celulose har beplantet med eukalyptus.

Se Inauguration of Veracel - Protest of Pataxó

Mars og mai 2006: FUNAI (det brasilianske indianerdirektoratet) starter arbeidet med å identifisere Pataxoenes tradisjonelle landområder.

23. desember 2007: 25 Pataxo-familier okkuperer området som Veracel Celulose besitter og bygger opp en ny landsby som de kaller Jitai (der vi var og intervjuet Pataxoene). De går til denne aksjonen for å legge press på myndighetene arbeid med å identifisere Pataxoenes landområder.

Februar 2008: FUNAI legger fram rapport som viser at Pataxoene har krav på et område på 52.748 hektar i det sørlige Bahia (bl.a.rundt Monte Pascoal-området), hvorav 1645 hektar er okkupert av Veracel Celulose, som har beplantet området med eukalyptus.

April 2008: Pataxoene holder møte innenfor området hvor FUNAIs rapport om at deres tradisjonelle landområder er på 52.000 hektar. De påpeker at deres tradisjonelle landområder egentlig er på rundt 100.000 hektar, inkludert rundt 15.000 hektar som Veracel Celulose besitter.

Juni 2008: Ny Pataxo-okkupasjon mot Veracruz Celuloses områder i Bahia og mot Aracruz Celulose. I en pressemelding fra Patoxoenes motstandsfront (Frente de resistencia Pataxo – Pataxo Resistance Front) uttaler Jitai Pataxo, en av talspersonene, at okkupasjonen har sin bakgrunn i at tilbakeførselen av indianernes landområder går seint og at Aracruz Celulose ”har invadert våre territorier og angrepet miljøet” hos indianerne.