Atlantisk regnskog og miljø

Mata Atlantica (den atlantiske regnskogen) dekket opprinnelig kystområdene i Brasil fra Rio Grande do Norte til Rio Grande do Sul.

Regnkog og eukalyptys i Brasil (bilde fra filmen)
Foto: Arkivfoto / NRK

Mata Atlantica kalles den atlantiske regnskogen, men består egentlig av forskjellige skogstyper; tropisk og subtropisk skog, tørrere skog og savanneskog. Den blir kalt regnskog, men i henhold til definisjonen er det bare deler av den som er regnskog.

Mata Atlantica regnes for å være en av de mest artsrike i verden. Men hele 93% av det opprinnelige skogdekket er borte. Ifølge IBAMA (tilsvarende Direktoratet for Naturforvaltning i Norge) finnes 38 av Brasils 69 truede pattedyrarter i Mata Atlantica (25 av artene finnes bare her), 118 av 160 fulgearter, alle de 16 truede amfibiartene, etc.

I 1988 erklærte myndighetene Mata Atlantica for en nasjonalarv (national heritage), og forbød videre hugst eller ødeleggelser av skogen.

Les mer om Den atlantiske regnskogen .

Les også Wikipedia om atlantisk regnskog .

Viktigheten av den atlantiske regnskogen (Mata Atlantica) bestrides ikke av Aracruz Celulose, som besitter store områder regnskog (til sammen 157.000 hektar). Etter brasiliansk lov er Aracruz Celulose forpliktet til å verne Mata Atlantica, blant annet fordi det er lovforbud mot å plante eukalyptus innenfor en 30 meters sone på hver side av elver.