Hopp til innhold

Krever åpenhet fra legemiddelindustrien

Tre av Oljefondets største investeringer er i multinasjonale legemiddelfirmaer, som nekter å oppgi hvor i verden de får virkestoffet til antibiotika fra. – Oppsiktsvekkende, mener Framtiden i våre hender.

Anil Dayakar, leder av miljøvernorganisasjonen Gamana i Hyderabad tar prøver av forurensingen

Legemiddelfabrikkene i Hyderabad i India slipper ut kjemikalier og antibiotika rett ut i naturen.

Foto: Hans Erik Lindbom / NRK

I Brennpunkts dokumentar «Bakterietrusselen» ble det dokumentert hvordan produksjonen av virkestoff til antibiotika og andre medisiner i India fører til omfattende ødeleggelser av miljøet utenfor fabrikkene.

Resultatet er helseproblemer for lokalbefolkningen og utvikling av multiresistente bakterier. Den svenske forskeren Joakim Larsson var den som først undersøkte forholdene i Hyderabad:

Joakim Larsson

Professor Joakim Larsson har dokumentert store utslipp fra legemiddelfabrikker i India.

Foto: Hans Erik Lindbom / NRK

– Vi fant at konsentrasjonen av legemidler – deriblant bredspektret antibiotika – var opptil én million ganger høyere enn hva man finner i vanlige kommunale renseverk i Sverige eller i Norge.

– Inne i renseverket var en typisk bakterie resistent mot 30 av de 39 antibiotika som vi testet, forteller professor Larsson.

Han mener at legemiddelindustrien må presses til åpenhet om leverandørkjeden for å få stanset utslippene fra fabrikkene.

90 milliarder kroner

Legemiddelindustrien holder imidlertid kortene tett til brystet. Brennpunkt har spurt samtlige selskaper som selger antibiotika om hvor de får virkestoffet sitt fra. To tredjedeler av selskapene vil ikke oppgi opprinnelsesstedene med begrunnelse i at dette er bedriftshemmeligheter.

Tre av disse selskapene er Novartis, Roche og Sanofi, som Oljefondet (Statens Pensjonsfond Utland) til sammen har investert nesten 90 milliarder kroner i. Det fører disse selskapene opp blant Oljefondets topp ti investeringer.

Etikkrådet for Oljefondet sier til NRK at deres eneste oppgave er å gi råd om observasjon og utelukkelse av selskaper til Norges Bank etter kriterier fastlagt av Finansdepartementet.

Utelukkelse av et selskap fordi de ikke vil opplyse om sin leverandørkjede, er ikke ett av disse kriteriene.

– Oppsiktsvekkende

Arild Hermstad i Framtiden i våre hender

Framtiden i våre henders leder, Arild Hermstad, mener at selskaper som er lukket har mye å skjule.

Foto: Meek, Tore / Scanpix

– Det er egentlig oppsiktsvekkende at Oljefondet, som har så tunge investeringer i denne sektoren, ikke har tenkt på at de bør ha en offensiv strategi for å påvirke legemiddelindustrien i riktig retning, sier Arild Hermstad, leder i FIVH.

– Først må man ha åpenhet. Når alt er hemmelig, vet vi ikke hvor vi skal begynne å stille de vanskelige spørsmålene. Selskaper som er veldig lukket, har mye å skjule, mener Hermstad.

Både Legemiddelindustriens leder Karita Bekkemellem og Helseminister Bent Høie har reagert på hvordan legemiddelindustrien forurenser miljøet i India.

Utenfor fabrikkene som produserer antibiotika er det sterkt forurenset av kjemikalier og medisinske virkestoffer.

Se video: Kjemikalier og antibioka tømmes ut i nærmiljøet til antibiotikafabrikkene i store mengder.

Hundrevis av fabrikker, dominert av legemiddelprodusenter, har forvandlet det tidligere jordbruksområdet til det ugjenkjennelige.

Se video: Utslippene får store konsekvenser i nærmiljøet.