NRK Meny
Normal

Brennpunkt felt i PFU

Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener at NRK på ett punkt brøt god presseskikk da Brennpunkt i april i år sendte dokumentarfilmen «Byen som kunne ofres». Dommen er ikke enstemmig.

Mens utvalgets flertall mente NRK hadde brutt Vær Varsom-plakatens punkt 3.2 om kildebruk, var to av utvalgets medlemmer, John Olav Egeland og Georg Apenes, uenige i avgjørelsen.

Bakgrunn for klagen

Det var Brennpunkt-dokumentaren «Byen som kunne ofres» som ble klaget inn for Kringkastingsrådet og Pressens faglige utvalg (PFU). Klager var Den norske Helsingforskomité, ved generalsekretær og assisterende generalsekretær.

Filmen, som du kan se her , handler om bakgrunnen for og opptakten til folkemordet i og rundt den bosniske byen Srebrenica i juli 1995.

NRK avviste klagen

Helsingforskomiteen hevder at programmet utelater vesentlig faktainformasjon, er for pro-serbisk og at NRK driver med historieforfalskning.

NRK, på sin side, avviste klagen fra Helsingforskomiteen.

I et omfattende tilsvar, med en hoveddel på engelsk og en innledende del på norsk, ble det anført at klagen framstår som en kronikk og meningsytring, og at det er viktig å skille mellom det programmet faktisk handler om, det som faktisk sies og det Helsingforskomiteen mener burde vært med i programmet og hvordan det tolkes.

PFU presiserer at den innklagede filmen som prosjekt ikke kan anses å være i strid med god presseskikk, og skriver i sin dom at «NRK fortjener honnør for å ha påvist at det under krigen i Bosnia ble begått krigsforbrytelser, plyndring og kriminalitet på begge sider i konflikten. Utvalgets mindretall mener de anførte svakhetene i filmen ikke representerer brudd på god presseskikk.»

Utvalgets flertall mener likevel at «filmen underslår, overser eller utelater basale kjensgjerninger som hører med i enhver fortelling om krigen i Bosnia.»

Kringkastingsrådet: Dokumentaren utfordrer vedtatte sannheter

Vibeke Haug, Ola Flyum og Lars Kristiansen representerte Brennpunkt-redaksjonen under møtet i Kringkastingsrådet.

I sin redegjørelse for Kringkastingsrådet sa Vibeke Haug blant annet at det journalistiske prosjektet fra deres side var en fullstendig åpen og fordomsfri journalistisk undersøkelse av ulike underdekkede fakta, forut for folkemordet i Srebrenica.

Kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas minnet om at det fins flere sider av sannheten:

– Husk på bakteppet for Srebrenica-programmet. Folkemordet har NRK fortalt om i femten år, og formidlet det etablerte faktum. I denne dokumentaren ser vi på om denne svart-hvittforestillingen står, og forsøker med kilder uten egeninteresse. Det finnes ikke én sannhet, men en dialog om ulike sannheter, sa Bjerkaas.

Som vanlig diskuterte Kringkastingsrådet seg frem til en felles uttalelse, ført i pennen av dagens møteleder, rådets nestleder Sylfest Lomheim:

«Kringkastingsrådet tek til etterretning at PFU har behandla den presseetiske sida av klagen frå Helsingforskomiteen. Kringkastingsrådet meiner det er viktig at NRK satsar på kritisk journalistikk og dokumentar, at ein viser mot i temaval og bruker opne kjelder. Dokumentaren ”Byen som kunne ofres” utfordrar vedtatte sanningar. Då ville det ha vore ein fordel å markera tydelegare kva slags sanning ein utfordrar.»