Her arresteres en PST-agent

BRENNPUNKT: Her pågriper politiet en utagerende Blitz-demonstrant under en anti-amerikansk demonstrasjon i Oslo. Det de ikke vet er at mannen de arresterer er PSTs viktigste infiltratør i det norske ekstrempolitiske miljøet.

Chris Høibø arresteres

Christian Høibø var PST-agent i Blitz-huset.

Foto: Fredrik Naumann / Felix Features

Christian Høibø (32) har i ti år stått i første rekke i ekstreme politiske organisasjoner i Norge – fra Blitz til Norwegian Defence League. Men det har vært ti år med dobbeltspill. Aktivisten og demonstranten Christian Høibø har aldri eksistert. For i virkeligheten har han jobbet for myndighetene.

I Brennpunkt-dokumentaren "Infiltratøren"står Høibø frem og forteller den utrolige historien.

Høibø har vært en av PSTs viktigste infiltratører. Han har foret sikkerhetspolitiet med store mengder opplysninger fra begge ytterpolene i norsk politikk. Han har skaffet detaljert informasjon fra flere av de mest toneangivende organisasjonene og han har fotfulgt enkeltpersoner på oppdrag fra PST.

Christian Høibø 2

Christian Høibø utenfor kontorbygget på Skøyen der han ble vervet til PST-agent i 2002.

Foto: Beate Riiser Larsen / NRK

Flink til å lyve

Det er mange aktivister – både på ytre høyre og ytre venstre fløy - som vil hoppe i stolen når Christian Høibø nå står fram og viser sin egentlige arbeidsgiver. I løpet av ti års infiltrasjonsvirksomhet har han aldri blitt avslørt som politiagent.

Å bruke infiltratører i politiske organisasjoner er en svært omstridt metode – og PSTs infiltratører er omgitt av totalt hemmelighold. Ingen av infiltratørene har tidligere stått fram og fortalt så mye om disse spesielle operasjonene som Christian Høibø gjør nå.

– For å kunne gjøre dette i 10 år, så skal du være skummelt flink til å sjonglere personligheter. For meg var det anarkist, kommunist, blitzer eller familiefar. Dette må man leve i og være komfortabel med. Det er bedrageriet man bedriver. Man må rett og slett ha en evne til å finne en på-bryter til det skuespillet når det trengs. Så må man også ha en hukommelse som gjør at man ikke trår feil underveis i historien man har fortalt, sier han.

Skogstur på Tryvann

På høsten i 2002 vasser tre menn gjennom vått løv ved Tryvann i Oslo. Christian Høibø er ute på sitt aller første oppdrag for Politiets sikkerhetstjeneste. Sammen med to PST-folk – såkalte ”kildeførere” – leter han etter et hemmelig våpenlager som en venstreorientert gruppe angivelig skal ha skjult i en nedlagt telefonbunker. Det er kaldt, og PST-folkene er skeptiske til den spesielle historien.

Christian Høibø har i ti år stått i første rekke i ytterliggående politiske organisasjoner i Norge,
samtidig har han han gitt informasjon til politiet.

NETT-TV: Her demonstrerer Høibø sammen med Blitz

Høibø snapper opp informasjonen om det angivelige våpenlageret noen dager tidligere.

– Jeg har nettopp flyttet til Oslo og prøver å livnære meg som freelance-journalist. Verdensbanken skal avholde en stor konferanse på Holmenkollen Park Hotell, og det aner meg at det kan bli bråk. På tilsvarende møter andre steder hadde det blitt voldsomme opptøyer – blant annet i Gøteborg. Så jeg møter opp for å se hva som skjer, sier Høibø.

I forbindelse med demonstrasjonene denne dagen, okkuperer en gruppe aktivister med utgangspunkt i Blitz en bygård i Tøyengata. Christian Høibø klarer å komme seg inn der, gjennom å innynde seg hos en gruppe danske støttedemonstranter.

– Der prater jeg med en jente som tilhører en nokså ekstrem utgruppe. Hun snakker om væpnet revolusjon og at de har et lager i Oslo-marka der de har ” alt de trenger”.

Verves som agent

Christian Høibø 5

Christian Høibø i aksjon under en demonstrasjon mot Irak-krigen ved USAs ambassade i Oslo.

Foto: Fredrik Naumann / Felix Features

Noen dager senere tar Høibø kontakt med PST for å be om en kommentar til de oppsiktsvekkende opplysningene. I stedet for å uttale seg, ber PST om et fortrolig møte med frilans-journalisten.

– To hyggelige karer møter opp på den daværende arbeidsplassen min på Skøyen. Vi setter oss på et møterom og prater om de opplysningene jeg har kommet over. Jeg forteller dem det jeg vet, men sier samtidig at jeg vil ha noe tilbake, forteller han.

En uke senere møtes Høibø og PST-tjenestemennene på restauranten Pascal i Drammensveien.

– Der blir jeg vervet. De er veldig flinke til å selge inn ønskene sine – at jeg skal hjelpe dem å avdekke en potensiell samfunnstrussel. De smigrer meg og får meg til å føle meg spesiell, sier han.

Det første oppdraget – jakten på våpenlageret på Tryvann – går ikke så bra. Intet lager blir funnet. Men Høibø er i gang. Snart overleverer han de første opplysningene til PST, og karrieren som infiltratør har begynt.

Skeptiske foreldre

Høibø og Lillevolden 1

PST-infiltratøren Christian Høibø (t.h) sammen med Blitz-nestoren Stein Lillevolden under en demonstrasjon mot krigen i Irak ved USAs ambassade i Oslo.

Foto: Fredrik Naumann / Felix Features

Høibø er fremdeles svært ung – tidlig i tjueårene. Snart begynner foreldrene å lure på hva han egentlig jobber med. I oppveksten fortalte Christian ofte fantasifulle historier som ikke alltid var sanne. Det er ikke opplagt at foreldrene vil tro at han jobber som agent for overvåkingspolitiet. Han ber derfor PST om hjelp.

Moren til Christian forteller til NRK at hun var skeptisk og hadde vanskelig for å tro at PST rekrutterte agenter rett fra gata.

– Men så kom det to menn fra PST som hadde med seg blomster til meg. De virket seriøse og ordentlige, og de presenterte seg og vi fikk visittkort. Så satt de lenge og fortalte om Christian og det arbeidet han gjorde for dem.

- Jeg spurte om hvordan de var kommet i kontakt med Christian, hvordan de hadde rekruttert ham til å jobbe for seg. Og da fortalte de at Christian hadde begynt å grave i en sak der de heller ville at han skulle jobbe for dem. Ikke som journalist, men på deres side.

– De sa også at det var jo viktig at vi som foreldre visste om dette. Det var jo ikke ufarlig det han drev med. Det syntes jeg var litt ubehagelig, sier hun.

Løgn-regnskap

For Christian Høibø er dette en svært viktig avklaring.

– Jeg kommer jo fra Bø i Telemark, som nærmest er en liten rundkjøring. I dag er det vel egentlig bare foreldrene mine og samboeren min som kjenner meg og vet hvem jeg er. Selv ikke søsteren min vet noe særlig om hva jeg har drevet med.

I oppveksten beveget han seg av og til på kanten av loven. I tiden som infiltratør ble han arrestert flere ganger, og ved en anledning dømt for steinkasting og vold mot politiet. Han har også en dom for forhold som ikke er relatert til agentvirksomheten hans.

– Jeg har en evne til å føre et regnskap over egne løgner, og være komfortabel med mine egne usannheter. Forhåpentligvis mister man ikke seg selv underveis. Klarer man det kan man holde på lenge. Men jeg oppdaget at jeg blir litt mindre meg selv for hver runde.

– For hver gang jeg blir noen andre mister jeg litt av meg selv. Jeg kommer aldri helt tilbake til utgangspunktet. Så nå er jeg kanskje blitt litt ødelagt, sier han.

Avhopping

Den siste tiden har tanken på å hoppe av vokst seg stadig sterkere hos Christian. Han har jobbet ti år som infiltratør for PST – praktisk talt uten betaling. Det er ti år uten reell yrkeserfaring, uten noe å sette på CVen. Han føler at det på mange måter er ti tomme år.

Chris Høibø 6

Christian Høibø tar ugjenkallelig farvel med PST når han nå forteller historien sin til NRK.

Foto: Jørn Norstrøm / NRK

– Men det er ikke bare å hoppe av det toget heller. Man kommer inn i et spor der man bygger en veldig sterk lojalitet til kildeføreren og jobben. Man har en tro på at man faktisk gjør noe fornuftig. Jeg blåser i at Oslo-politiet har vært glade for at jeg har hindret en demonstrasjon eller hva som er en internasjonal suksess for Københavnpolitiet. Hvis noe av det jeg har gjort har bidratt til at det er litt tryggere generelt, så er det noe.

- Hvordan skal man si nei? Hvis du vet at hvis jeg ikke gjør det, så blir det ikke gjort. Hva sier det om personligheten din hvis du da sier nei? Sånn fungerer systemet. Det er det de spiller på, det er det de vil du skal føle, sier han.

Nye oppdrag

På tampen av 2012 har Christian Høibø de siste møtene med sin kildefører i PST. Den 12. desember møtes de to på Egon restaurant på Lillestrøm. Der gir kildeføreren ham flere nye oppdrag.

Men nå har han allerede bestemt seg for å slutte. Sist uke tar han den tunge telefonsamtalen til kildeføreren – en mann han regner som en av sine beste venner – og forteller om beslutningen.


Ved å stå frem og fortelle historien sin i NRK Brennpunkt leverer han en ugjenkallelig avskjedssøknad.

– Det har aldri vært målet å stå frem og få anerkjennelse. Det er ikke derfor jeg gjør dette. Men jeg har et ønske om å bidra til en endring i måten PST behandler kildene sine på. At man får en større bevissthet om hva man kan risikere som kilde og hva man ofrer når man blir kilde. Både PST og mennesker som blir forsøkt vervet av PST trenger et litt klarere bilde av hva det egentlig innbærer, sier han.

PST bekrefter

Tore Risberget

Tore Risberget leder operativ avdeling i PST. Han bekrefter at Christian Høibø har jobbet for dem i mange år.

Foto: PST

NRK har forelagt opplysningene i saken for PST. Avdelingssjef Tore Risberget, som leder operativ avdeling i PST, har denne korte kommentaren:

– Vanligvis kommenterer vi ikke forholdet til kilder, men i dette tilfellet har vi valgt å gjøre et unntak. Christian Høibø har vært en kilde for PST i mange år, og han har gjort en god jobb for oss i denne perioden.