Fakta om Aracruz Celulose

Fabrikker til Aracruz Celulose, Brasil
Foto: Alejandro Reynoso / NRK

Aracruz Celulose - Brasil er verdens største produsent av bleket cellulose og har en global markedsandel på 24%. Selskapet ble grunnlagt av Erling Lorentzen, og her er viktige milepæler i Aracruz Celuloses historie :

Se detaljene i Statens pensjonsfond - Utland.

Landområder

Aracruz Celulose eier til sammen 437.000 hektar med landområder, 280.000 med plantasjer, 157.000 naturskog, i delstatene Espirito Santo, Bahia og Rio Grande do Sul.

Les mer om Om eukalyptusplantasjene og Treplanting i Espírito Santo .

Veracel eier 165.000 hektar, hvorav 78.000 beplantet med eukalyptus. Veracels plantasjevirksomhet

I tillegg har Aracruz Celulose avtale med bønder om levering av eukalyptus ( Aracruz Celulose, Florestal-programmet ) som tilsvarer 88.000 hektar.

Aracruz råder over ca. 437.000 hektar, som dermed tilsvarer 4.330 kvadratkilometer. Av dette er ca. 280.000 hektar beplantet med eukalyptus, som tilsvarer 2.800 kvadratkilomenter.

Det betyr at Aracruz Celulose råder over et landområde større enn Østfold fylke, som har et areal på 4.184 kvadratkilometer, og at området beplantet med eukalyptus er en god del større enn Vestfold fylke, som har et areal på 2.216 kvadratkilometer.

Ved siden av egne plantasjer, promoterer Aracruz Celulose planting av eukalyptustrær hos bønder. Gjennom programmet Forestry Partners Program har selskapet involvert 3.000 bønder i delstatene Espirito Santo, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro og Rio Grande do Sul til å plante til sammen rundt 95.000 hektar med eukalyptus, som bøndene selger til Aracruz Celulose.

Aracruz Celulose er det eneste skogselskapet som er listet på New York Stock Exchange’s Dow Jones Sustainability Index (DJSI World) i 2007/2008. Det betyr at børsen anser selskapet blant de beste i verden i forhold til bærekraftig virksomhet. 100 prosent av Aracruz Celuloses landområder er sertifisert av sertifiseringsorganet Cerflor, og selskapet har ISO 14001, ISO 9001 og ISO 9002 sertifikater.