NRK Meny
Normal

Fagforening i Forsvaret: Redusert mulighet til å forsvare Norge

Tillitsvalgte i Forsvaret frykter konsekvensene om opplysningene NRK presenterer fra forsvarssjefens planer stemmer. Kysten vil bli vanskeligere å forsvare og Heimevernet kan slite med å støtte politiet ved terroranslag.

KNM Thor Heyerdahl i sikte

BARE FREGATTER: Forslaget fra forsvarssjefen hvis han ikke får ekstra penger innebærer at fregattene vil være nesten de eneste skipene i Forsvaret. Fagforeningen frykter det kan skade forsvaret av kysten.

Foto: KNM Utsira / Sjøforsvaret

Onsdag kan NRK fortelle hvordan forsvarssjefen legger opp til svært dramatiske kutt i Forsvaret om han ikke får betydelig større bevilgninger fra politikerne.

Dokumenter NRK har fått tilgang til viser blant annet at Sjøforsvaret vil miste alle sine ubåter og korvetter.

Også mindre enheter som Kystjegerkommandoen og minesveiper- og minejegerfartøyer tas ut av tjeneste.

I fagforeningen Befalets fellesorganisasjon mener de at kutten, om de stemmer, vil kunne få store konsekvenser.

Tor Erik Eide

Hovedtillitsvalgt Tor Erik Eide for BFO i Sjøforsvaret tror slike kutt NRK i dag presenterer kan få store konsekvenser.

Foto: NRK

– Slike endringer vil gi oss en redusert mulighet til å forsvare oss, sier hovedtillitsvalgt Tor Erik Eide i Sjøforsvaret til NRK.

Slik NRK kjenner forsvarssjefens fagmilitære råd vil det i all hovedsak bare være igjen de nye fregattene som operative skip i Sjøforsvaret, hvis det ikke bevilges mer penger.

BFO reagerer sterkt og har liten tro på et godt forsvar av Norges lange kystlinje med bare fregatter.

– Holder ikke med bare fregatter

– Vi har en lang og komplisert kyst som ikke kan forsvares med bare store fregatter. Da trenger vi bredde med ubåter, MTB-er og kystjegere også, sier Eide.

BFO ser i et slikt scenario for seg at terskelen fra en eventuell fiende vil være lavere for å angripe Norge, og at det også vil være vanskeligere å ta imot hjelp fra Nato om det blir behov for det.

Også i på land ligger det an til svært omfattende kutt i ressursene og kapasitetene som et fremtidig norsk forsvar vil ha til rådighet ifølge vurderingen som er gjort av forsvarssjefen og hans medarbeidere.

Innsatsstyrkene Derby og Bundle fra HV-02 demo på Akershus festning

Heimevernet har som en av oppgavene sine å kunne støtte politiet ved eventuelle terroranslag. Her demonstrerer en innsatsstyrke pågripelse av en mistenkt tidligere denne måneden.

Foto: Alexander Sylte / Forsvaret

I forslaget ligger det an til at Heimevernet kuttes med 12 000 soldater.

Hvis det stemmer tror fagforeningen at samarbeidet med det sivile samfunn vil måtte lide.

– Store konsekvenser for landets totale beredskap

Hovedtillitsvalgt i Heimevernet fra BFO tror Forsvaret vil være mindre til stede over hele landet om de foreslåtte kuttene i HV stemmer.

Børre Jakobsen

Hovedtillitsvalgt Børre Jakobsen for BFO i Heimevernet er ikke sikker på om det er riktig å gjøre HV mindre lokale.

Foto: Linn Krågeland / NRK

– Det vil få store konsekvenser for den totale beredskapen i Norge. Der er vi i dag en sterk bidragsyter hver eneste dag, sier Børre Jakobsen.

Han trekker fram hvordan Heimevernet er en ressurs for hele samfunnet over hele landet.

BFO tror kraftige kutt vil føre til at HV ikke kan regnes med i like stor grad om politiet ber om hjelp ved for eksempel terroranslag.

– I fjor hadde vi en økt terrorberedskap, og i slike tilfeller vil det i fremtiden bli litt mer komplisert å få hjelp fra oss. I dag har vi korte utrykningstider og har høy beredskap. Den beredskapen vil bli svekket og vi vil få lengre klartider, sier Jakobsen.